Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян ще разпространи информационна брошура за функциониращата към момента система за управление на отпадъците

20
Май
2024
информационна брошура част 1

По повод зачестили случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и използване на специализираните контейнери не по предназначение, Община Троян напомня за функциониращата към момента система за управление на отпадъците в общината.

Припомняме, че в черните и сивите съдовете се изхвърлят само битови отпадъци. Не се изхвърлят строителни, производствени, опасни и специфични потоци отпадъци. Дървесни отпадъци (дървени плоскости, стари мебели, дървени дограми и др., с изключение на матраци, стъкло и мека мебел) се приемат напълно безплатно, в специализиран контейнер на „Кроношпан България” ЕООД, разположен на площадката на „Хемус ресурс – Троян и Априлци” ООД. Гражданите могат да предават безвъзмездно биоразградими зелени отпадъци. В гр. Троян, с. Орешак и с. Черни Осъм е изградена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по уличната мрежа. „ЕКОПАК България“ АД също осъществява събирането, транспортирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки безвъзмездно. Друга възможност за събиране на бутилки и кенчета е в „шишеядите“, които са разположени в централния  градски парк, Многопрофилна болница за активно лечение, СУ „Св. Климент Охридски“ и СУ „Васил Левски“. Всеки, направил почистване на гардероба си, може да използва контейнерите за разделно събиране на текстилни отпадъци, разположени в гр. Троян. Освен облекло, в тях се изхвърлят още обувки, чанти, хавлиени кърпи, пердета, завеси и други изделия от текстил. Важно изискване е всички ненужни текстилни предмети да са чисти и  опаковани в затворена торба или плик. Контейнерите за текстил са поставени в шест точки на града.

Защо е важно да разделяме отпадъците?

От една страна това спомага да живеем в една по-чиста среда. От друга разделното събиране на отпадъци е важно, тъй като то ще доведе до генериране на по-малко отпадък достигащ до депото. За всеки тон депониран отпадък се дължат отчисления в размер на 97,12 лв.,  съгласно Наредба 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Колкото по-малко количество отпадък за депониране бива генериран от гражданите, толкова по-малко средства от такса битови отпадъци е необходимо да се заделят за заплащане на тези отчисления. Което би спомогнало за задържане размера на такса битови отпадъци.

Напомняме, че изхвърлянето на зелени биоразградими отпадъци е необходимо да се случва в специално обособените за целта съдове за зелен отпадък, като не се премесват с друг битов отпадък. Това спомага за постигане на целите за рециклиране на биоразградими отпадъци. При постигане на тези цели, отчисленията се намаляват на половина.

През изминалите години Община Троян продължи с реализирането на мерките за устойчиво управление на отпадъците, търсейки баланс между опазване на околната среда и социално поносим темп на нарастване на такса „битови отпадъци“. В тази връзка се извършиха необходимите действия за развитието на системите за разделно събиране на отпадъците, съоръженията за предварително третиране и оползотворяване, както и поддържане в актуално състояние на нормативните документи за развитие на общината в сферата на екологията. Съществено бе развита регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включваща общините Троян и Априлци. В мандата Община Троян реализира два мащабни инфраструктурни проекти за устойчиво управление на отпадъците. През 2021 г. бяха въведени в експлоатация инсталациите по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.

Съгласно актуализираното към 18.04.2024 г. Комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни битови отпадъци за общините Троян и Априлци“, стабилизираните отпадъци от дейността на „Хемус Ресурс – Троян Априлци“ (в размер на 3124 т/г) могат да бъдат използвани за запръстяване на работните участъци на депото, както и при рекултивацията му. Това ще намали количеството депонирани отпадъци.

Предстои Община Троян да разпространи брошурата с пълна информация за възможностите за разделно изхвърляне на отпадъци.

С общи усилия гражданите и институциите могат да постигнат по-ефективно оползотворяване на отпадъците, по-зелена и по-чиста среда за живот. 

Файлове и ресурси

Последна промяна: 17:19, 20 Май 2024
Разглеждания: 141

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook