Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед №111 от 29.01.2024 г. за обект 2410

За провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект №2410, представляващ поземлен имот с идентификатор: 53707.115.104 в местността “Уплъта”, попадащ в отдел/подотдел 304/з, поземлен имот с идентификатор: 53707.74.1 в местността “Ключ” и поземлен имот с идентификатор: 53707.37.71 в местността “Уплъта”, попадащи в отдел/подотдел 304/н2, поземлени имоти с идентификатори: 53707.37.67 и 53707.37.60 в местността “Уплъта”, попадащи в отдел/подотдел 304/ч2, поземлени имоти с идентификатори: 53707.79.32 и 53707.79.33 в местността “Пряслапа”, попадащи в отдел/подотдел 309/ж1, поземлен имот с идентификатор: 53707.88.50 в местността “Ливадките”, попадащ в отдел/подотдел 309/р1 и поземлени имоти с идентификатори: 53707.88.74 и 53707.88.75 в местността “Ливадките”, попадащи в отдел/подотдел 309/н3, всичките по кадастралната карта на с. Орешак, поземлен имот с идентификатор: 20300.1001.6 в местността “Караджейца”, попадащ в отдел/подотдел 270/з и поземлен имот с идентификатор: 20300.130.3 в местността “Ганчевска махала”, попадащ в отдел/подотдел 281/д, двата по кадастралната карта на с. Дебнево и поземлен имот с идентификатор 18109.39.1 в местността “Орехите” и поземлени имоти с идентификатори: 18109.108.7, 18109.10.66, 18109.39.94, 18109.108.8, попадащи в отдел/подотдел 282/т, поземлени имоти с идентификатори: 18109.39.95, 18109.39.92 и 18109.39.638 в местността “Орехите”, попадащи в отдел/подотдел 282/у, поземлен имот с идентификатор: 18109.30.2 в местността “Улев дол”, попадащ в отдел/подотдел 294/ц1, поземлен имот с идентификатор: 18109.302.6 в местността “Улев дол”, попадащ в отдел/подотдел 295/д2 и поземлен имот с идентификатор: 18109.117.100, попадащ в отдел/подотдел 296/н, всичките по кадастралната карта на с. Гумощник, всичките в териториалния обхват на дейност на СЗДП-ТП “Държавно горско стопанство Троян”.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 136

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook