Начало Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян
Брой подкатегории: 2
Стратегически и програмни документи за развитие на Община Троян Файлове: 9
Подкатегории:
Общински план за развитие на Община Троян за периода 2014-2020 г. Подкатегории: 5 Файлове: 20
Общински план за развитие на Община Троян за периода 2007-2013 г. Файлове: 10
Файла:
Годишен отчет за енергийна ефективност 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-02-2019 11:40:05 Размер 97.5 KB Изтегляне 150

Годишен отчет по ЗЕВИ за 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 26-02-2019 11:41:02 Размер 78.5 KB Изтегляне 181

Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:20:10 Размер 32.5 KB Изтегляне 803

Годишни цели на отдел "Счетоводство" за 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-03-2016 18:20:10 Размер 32.5 KB Изтегляне 788

Общинска програма за енергийна ефективност 2013 - 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-07-2017 11:45:10 Размер 247.9 KB Изтегляне 647

Общинска програма за енергийна ефективност 2013 - 2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-07-2017 11:45:10 Размер 247.9 KB Изтегляне 642

Отчет енергийна ефективност 2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-02-2018 17:05:30 Размер 93.5 KB Изтегляне 563

Програма ВЕИ 2012-2022

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-03-2019 19:06:48 Размер 932.07 KB Изтегляне 138

Програма за енергийна ефективност 2019-2024

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-03-2019 19:07:44 Размер 3.76 MB Изтегляне 136