Начало Регистър Регистри

Навигация

www.troyan.bg

Регистър
# Заглавие на статията Дата
1 Данни за бюджета на Община Троян и разходването му Понеделник, 12 Юни 2017
2 Регистър на минималните държавни помощи Понеделник, 31 Октомври 2016
3 Регистър на свободните земи частна общинска собственост Вторник, 26 Юли 2016
4 Данни за маршрутната мрежа в община Троян Понеделник, 25 Юли 2016
5 Регистър на общинските предприятия Сряда, 22 Юни 2016
6 Регистър на имотите общинска собственост на Община Троян Сряда, 22 Юни 2016
7 Регистър на обектите, въведени в експлоатация Сряда, 22 Юни 2016
8 Регистър на издадените разрешения за строеж Сряда, 22 Юни 2016
9 Регистър на Юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност Сряда, 04 Юни 2014
10 Регистър на Кварталните съвети на територията на Община Троян Сряда, 04 Юни 2014