Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Земеделие
страница 1 от 2 « НачалоПредишна12СледващаКрай »
Брой подкатегории: 7
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Земеделие Файлове: 23
Подкатегории:
Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи (29.10.2015 г.) Файлове: 25

“На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 09.10. 2015 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2015/2016 г. (от 01.10.2015 г. до 30.09.2016 г., включително).”

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи Файлове: 16

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2015 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2014/2015 г. (от 01.10.2014 г. до 30.09.2015 г., включително).

Протоколи за разпределяне на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2016-2017 год. в Община Троян по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ Файлове: 17
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч Файлове: 28

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2016 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2016/2017 г. (от 01.10.2016 г. до 30.09.2017 г., включително).

Протоколи за разпределяне на общински ливади, мери и пасища за стопанската 2017-2018 год. в Община Троян по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ Файлове: 17
Заповеди на Областна дирекция „Земеделие" Файлове: 16

На основание чл. 37 в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, публикуваме Заповеди от 2017 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" – Ловеч, за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землища в община Троян, съгласно сключени споразумения за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018 г. (от 01.10.2017 г. до 30.09.2018 г., включително).

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие" от 13.12.2017г. Файлове: 16

На директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Файла:
Заповед № 1488 / 24.11.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно заплащането на суми за ползване на имоти от Общинския поземлен фонд (бели петна.

Дата 24-11-2017 16:24:58 Размер 145.75 KB Изтегляне 85

Заповед №1436/15.11.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно заплащането на суми за ползване на имоти с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път" (полски пътища) от Общинския поземлен фонд

 

Дата 17-11-2017 11:00:51 Размер 138.84 KB Изтегляне 91

Обявление И-РД-2220/10.11.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 15-11-2017 16:54:46 Размер 515.5 KB Изтегляне 80

Обявление И-РД-2030 от 13.10.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 18-10-2017 17:07:56 Размер 1.14 MB Изтегляне 103

Обявление И-РД-1102 от 12.06.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 20-06-2017 15:41:23 Размер 1.13 MB Изтегляне 208

Заповед № 784 / 09.06.2017 г. - за предотвратяване възникване на пожари в земеделски земи и горски фонд

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 12-06-2017 14:45:13 Размер 157.52 KB Изтегляне 234

Oбявление И-РД-882/15.05.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 18-05-2017 16:42:25 Размер 762.71 KB Изтегляне 201

Oбявление И-РД-776/27.04.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 03-05-2017 16:54:04 Размер 1.1 MB Изтегляне 246

Заповед № 466 / 18.04.2017г. на кмета на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-04-2017 17:42:12 Размер 58.79 KB Изтегляне 254

Обявление И-РД-574/24.03.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 29-03-2017 17:35:26 Размер 404.69 KB Изтегляне 264

Обявление И-РД-414 от 09.03.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 15-03-2017 18:15:24 Размер 594.16 KB Изтегляне 290

Обявление И-РД-358 от 27.02.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 01-03-2017 11:51:58 Размер 603.55 KB Изтегляне 290

Списък на имоти, с НТП – пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване определени с Решение № 355 / 16.02.2017 г. на Общински съвет гр. Троян съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

Изтегляне 
Изтегляне

Съгласно ЗСПЗЗ „Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. „

 

Дата 24-02-2017 11:33:10 Размер 9.18 MB Изтегляне 320

Обявление И-РД-263 от 09.02.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 16-02-2017 11:31:40 Размер 597.24 KB Изтегляне 323

Заповед 1615 от 28.12.2016 г

Изтегляне 
Изтегляне

За заплащане на суми за ползването на земи от ОПФ

Дата 29-12-2016 12:00:44 Размер 445.75 KB Изтегляне 355

Заповед № 1574 от 16.12.2016 г

Изтегляне 
Изтегляне

Относно заплащането на суми за ползването на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд.

С приложение за ползвателите и дължимите суми.

Дата 19-12-2016 18:28:51 Размер 64.97 KB Изтегляне 328

Обявление И-РД-2230 от 18.11.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 23-11-2016 15:05:37 Размер 575.68 KB Изтегляне 414

Обявление И-РД-2143 от 04.11.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решение на Общинския съвет - Троян

Дата 11-11-2016 12:41:10 Размер 323.51 KB Изтегляне 387

Обявление И-РД-1933 от 06.10.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общински земеделски земи, определени с решения на Общинския съвет - Троян

Дата 11-10-2016 17:17:57 Размер 66.25 KB Изтегляне 415

Заповед № РД-07-84 от 16.05.2016 г. на Областен управител

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 20-05-2016 18:07:11 Размер 377.66 KB Изтегляне 531