Начало Обявления Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещение с площ от 24 кв.м., находящо се в с. Голяма Желязна

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещение с площ от 24 кв.м., находящо се в с. Голяма Желязна Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 21 Ноември 2019 09:14

 

На основание заповед №1434/ 15.11.2019 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на помещение с площ от 24 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда 15703.504.1078.1 – частна общинска собственост (бивша фурна), по кадастралната карта на с. Голяма Желязна, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 50 лв. без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 28.11.2019 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 28.11.2019 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 100 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 28.11.2019 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 28.11.2019 год., включително.

Търгът ще се проведе на 29.11.2019 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе пореден търг на 06.12.2019 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 05.12.2019 год., включително.

Не се допускат до участие в публичнитe търгoве за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян