Начало Обявления Заповед № 1061 от 29.08.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност "Белишки Орешак", град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 1061 от 29.08.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот, находящ се в местност "Белишки Орешак", град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 30 Август 2019 15:34

 

ЗАПОВЕД

1061 / 29.08.2019 г.

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 128, ал. 13 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 23 от Протокол № 16/07.08.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с входящ № ГА-13-64/07.08.2019 г. от „Балкантрейд“ ЕООД и Мирослав Дочев,

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.12.19 (УПИ III-239 „За производствена и складова дейност“) и 73198.12.20 (УПИ II-240 „За производствена и складова дейност и трафопост“), местност „Белишки Орешак”, град Троян, като се заличат УПИ II-240 „За производствена и складова дейност и трафопост“ и УПИ III-239 „За производствена и складова дейност“. За поземлени имоти с идентификатори 73198.12.19 и 73198.12.20 се определят ограничителни линии на застрояване и отреждане „За производствена и складова дейност и трафопост“ при обособена устройствена зона - Пп“ с показатели: плътност на застрояване - до 80 %; коефициент на интензивност - до 1,2; минимална озеленена площ - 20 %; застрояване - свободно.

Транспортен достъп до имота се осъществява по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез  кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (shema-zapoved-1061-29-08-2019-pup-pz-belishki-oreshak.pdf)ИзтеглиСхема на имоти 73198.12.19 и 73198.12.20130 Kb