Начало Обявления Публичен търг за продажба на моторни превозни средства – общинска собственост

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за продажба на моторни превозни средства – общинска собственост Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 08 Август 2019 11:07

 

На основание заповед №942/ 02.08.2019 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А


публичен търг за продажба на моторни превозни средства – общинска собственост, както следва:

Марка на МПС Рег. номер Идентификационен номер на МПС/VIN/ Двигател Начална тръжна цена (без ДДС)
1 Специален автомобил ГАЗ 5312 ОВ 7758 АМ 59735 89711 1 080 лв.
2 Специален автомобил Унимог У421 ОВ 1076 ВВ 42112510007028 без номер 7 840 лв.
3 Опел Зафира ОВ 3117 ВА W0L0TGF7542139634 Y20DTH17H69230 1700 лв.

 

Тръжната документация, за всяко едно от МПС, ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 15.08.2019 год., включително.

Оглед на моторните превозни средства ще се извършва всеки присъствен ден, в рамките на работното време на общинска администрация, до 17 часа на 15.08.2019 год., след закупуване на тръжна документация и след предварителна заявка.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 10% от цената на всяко моторно превозно средство, ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 15.08.2019 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 15.08.2019 год., включително.

Търгът ще се проведе на 16.08.2019 год. от 15,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 23.08.2019 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на моторните превозни средства и подаването на предложенията до 17.00 часа на 22.08.2019 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян