Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-97 от 25.07.2019 г. - на вниманието на Стелян Радев и Пеньо Ченковски

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-97 от 25.07.2019 г. - на вниманието на Стелян Радев и Пеньо Ченковски Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 29 Юли 2019 09:37

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-97

гр. Троян, 25.07.2019 г.

 

Община Троян, област Ловеч съобщава, че със заповед № 892/24.07.2019 г. на кмета на Община Троян се учредява право на преминаване на Никола М. Марков и Сузана Н. Миткова през поземлен имот с идентификатор 73198.503.21 по кадастралната карта на град Троян, собственост на Стелян Ст. Радев, попадащ в парцел V-21,22,24 в кв. 273 и улица с ОТ 1391-1392 по регулационния план на град Троян и поземлен имот с идентификатор 73198.503.139 по кадастралната карта на град Троян, собственост на Пеньо И. Ченковски, попадащ в парцел І-139,572 в кв. 273 и улица с ОТ 1391-1392 по регулационния план на град Троян.

Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

Документите са в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, 9.00 - 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ
Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“