Начало Обявления Съобщение И-РД-2238 от 15.11.2017 г относно предстоящия зимен сезон

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение И-РД-2238 от 15.11.2017 г относно предстоящия зимен сезон Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 15 Ноември 2017 09:51

 

До обществеността и собствениците на търговски обекти

 

Относно: Предстоящ зимен сезон 2017/2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящ зимен сезон 2017/2018 г. настояваме, собствениците на сгради и климатични системи да прегледат техническото им състояние преди настъпване на периода с отрицателни температури. Да се ремонтират, като се насочат генерираните водни количества по подходящ начин за недопускане на образуване на ледени висулки и бабуни застрашаващи живота и здравето на гражданите. Мерките ще доведат до подобряване на експлоатационните показатели и по – лесната поддръжка на улични и тротоарни пространства.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

/п/