Практически препоръки от РД "ПБЗН" - Ловеч Печат
Новини - Актуални
Понеделник, 30 Декември 2019 16:43

 

Практически препоръки от РД "ПБЗН" - Ловеч

за Коледа и Нова Година 2020 г.

 

СВЕЩИТЕ:

 • Използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат.
 • Не се разхождайте около запалени свещи - дрехите ви може лесно да се запалят.
 • Използвайте свещи само на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат.
 • Поставяйте свещите на безопасно разстояние ог запалими предмети, като например пердета и завеси.
 • Никога не поставяйте запалени свещи под полици или рафтове.
 • Винаги изгасявайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите.

В КУХНЯТА:

 • Не оставяйте децата сами в кухнята. Дръжте кибритите и тенджерите далеч от обсега им.
 • Ако се наложи да излезете от кухнята - свалете тиганите от котлона или намалете мощността му.
 • Внимавайте, ако носите широки дрехи. Те лесно може да се запалят.
 • Дръжте всички парцали и кърпи далече от котлоните и скарата.
 • Специалните уреди за подаване на искра са по-безопасни за запалване на газов котлон от запалките и кибритите, тъй като нямат открит пламък.
 • Проверете дали сте изключили котлона, след като приключите с готвенето.
 • Дръжте електрическите уреди и кабели далеч от вода.
 • Проверявайте дали тостерът е чист и на безопасно разстояние от завеси и хартиени кърпи.
 • Поддържайте фурната, котлона и скарата чисти и в добро състояние.
 • Натрупването на мазнина може да предизвика пожар. Ако олиото започне да пуши, значи е прекалено нагрято. Изключете уреда и го оставете да се охлади.
 • Използвайте електрически фритюрник с контролен термостат - този тип фритюрници не може да прегреят.
 • Ако тиганът пламне, не поемайте излишен риск. Ако е безопасно, изключете котлона. В никакъв случай не хвърляйте вода върху него. Използвайте одеяло или парцал.
 • Не гасете огъня сами - излезте навън и позвънете на тел. 112.

ПРИ ПОЖАР:

 • Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер.
 • Ако пожарът е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага.

Когато излезете навън и сте в безопасност, използвайте телефон и подайте сигнал. Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.

 • Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.
 • Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.
 • Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.
 • Ако сте заключени или блокирани в стая, използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ:

 • Поддържайте електрическите проводници и щепсели в добро състояние.
 • Не претоварвайте електрическата инсталация - включвайте консуматорите с голяма мощност (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в самостоятелни, усилени електрически кръгове.
 • Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители.
 • Винаги използвайте стандартни електрически предпазители.
 • Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате.
 • Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни.
 • Подменете всички наранени или протрити проводници.
 • Проверявайте, почиствайте и поддържайте редовно всички електрически уреди. Следвайте инструкциите на производителя при поддръжката им.
 • Ако уредът отделя странна миризма, издава необичаен звук или кабелите се нагряват, извикайте електротехник.
 • Слагайте преносимите отоплителни уреди, електрическите печки, ютии и други подобни уреди на безопасно разстояние от мебели, пердета, килими и други.
 • Уверете се, че всички електрически уреди са производство на лицензирани производители и отговарят на съответните изисквания.
 • При спешни ситуации:

-  Ако уредът отделя странна миризма или работи по необичаен начин, изключете го от електрическата мрежа, но само ако това е безопасно.

-  Ако във вашия дом възникне сериозна електрическа неизправност, третирайте я като пожар. Изключете електрическото захранване от главния прекъсвач и се обадете на тел. 112. Съобщете на останалите обитатели. Активирайте пожарната аларма, ако има, и незабавно напуснете.

ЦИГАРИТЕ:

Най-често пожарите в бита започват от възпламеняването на тапицирана мебел,

матраци или легла. Когато деца живеят с пушачи, има по-голяма вероятност да

предизвикат пожар, поради наличието и лесния достъп до кибрити и запалки.

Ако сте пушач, вземете следните предпазни мерки:

Ако ще пушите, излезте навън. Изгасете цигарата си, преди да влезете обратно вътре.

Никога не пушете около запалими течности или лекарства.

Никога не пушете в леглото. Ако ще си лягате, не запалвайте цигара - лесно може да се унесете и да предизвикате пожар.

Не оставяйте незагасени угарките - може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите, уверете се, че това наистина е така. Когато сте уморен, под влияние на алкохол или сте взели лекарства, предприемете допълнителни мерки - може да заспите и да забравите, че цигарата гори. Всяка година загиват деца при пожари, предизвикани от цигари, кибрити и запалки. Дръжте ги на недостъпни за тях места. Купувайте запалки, снабдени със защита от деца.

Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от негорим материал.

Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.