Работно време на Община Троян на 31.12.2019 година Печат
Новини - Актуални
Понеделник, 30 Декември 2019 14:08

Във връзка с извършване на Годишното приключване на 2019 година касите в отдел  „Местни приходи“ и в „Център за административно обслужване“ при Община Троян ще работят с граждани на 31.12.2019 година до 09:45 часа.

Работното време с граждани на отдел "Местни приходи" и „Център за административно обслужване“ при Община Троян на 31.12.2019 г. е до 12:00 часа (без да се извършват плащания в касите след 09:45 часа).

В първия работен ден от 2020 г. отдел „Местни приходи“ и „Център за административно обслужване“ ще работят с граждани и фирми с нормалното си работно време от 8:00 часа до 17:30 часа.