Начало Новини Всички С Първа копка за изпълнението на проект, който включва реконструкция на две троянски улици, започна третият мандат на кмета Михайлова

Навигация

www.troyan.bg

С Първа копка за изпълнението на проект, който включва реконструкция на две троянски улици, започна третият мандат на кмета Михайлова Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Петък, 08 Ноември 2019 17:22

 

В първия ден, след встъпването в длъжност на кмета Донка Михайлова, се състоя официална церемония „първа копка“, с която се поставя началото на строителните дейности по проект №BG06RDNP001-7.001-0046 „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“, финансиран по процедура №BG06RDNP001-7.001 – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Част от събитието бяха ръководството на Община Троян, представители на фирмата изпълнител, в лицето на инж. Любомир Пантилеев, екипът за изпълнение на проекта и ръководителят инж. Николай Петров, представители на Областен информационен център, хора от квартала.

Бенефициент на проекта е Община Троян, като общата му стойност възлиза на 1 074 486.47 лв., от които: Европейско съфинансиране -   761 094,58 лв.; национално съфинансиране - 134 310,81 лв.; ДДС - 179 081,08 лв.

„Улиците Стефан Караджа и Захари Зограф са две улици, които са свързани с живота на много наши съграждани и със състоянието на които ние не се гордеем. Затова се радваме, че успяхме да получим подкрепата на ДФ „Земеделие“ за цялостната им реконструкция.“, каза кметът Донка Михайлова. Кметът не скри радостта си и от това, че именно в първите часове на първия работен ден от третия мандат, Община Троян започва с изграждането на улица. Тя пожела на строителя, фирмата „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД, успешна работа, а на хората от квартала да имат удовлетворението от добре извършените дейности, както и търпение в неудобствата, които предстоят.