Начало Новини Всички Община Троян организира среща с родители на деца и младежи, желаещи да ползват новата социална услуга дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян организира среща с родители на деца и младежи, желаещи да ползват новата социална услуга дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 09 Септември 2019 09:23

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От месец септември 2019 г., в рамките проект „Нова грижа в община Троян“, общината ще започне предоставянето на дългоочакваната социалната услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства.

Социалната услуга ще се предоставя в новоизградената материална база в гр. Троян, ул. „34-ти Троянски полк“ № 42 (до ДГ „Осми март“).

Центърът ще осигури на децата и младежите до 29 години в риск и с увреждания целодневни, полудневни и почасови консултативни услуги в специализирана среда и мобилно, а именно: информиране и консултиране, дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и др. според индивидуалните потребности на потребителите. В сградата на центъра са обособени: зала за групова работа и дневен престой с възможност за почивка за деца, зала за групова работа и дневен престой с възможност за почивка за младежите, зала за рехабилитация, психосензорна зала, зала за индивидуална работа, логопедичен кабинет и др., а в двора има детска площадка, достатъчно пространство за отдих и занимания.

Ще бъде осигурен транспорт до и от дневния център с цел гарантиране достъпа на всички желаещи да ползват социалната услуга.

Родителите на деца до 18 г., които желаят да ползват центъра, е необходимо да се обърнат към Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане – Троян“ за изготвяне на оценка на потребностите.

Родителите на младежи до 29 г. е необходимо да подадат заявление до кмета (по образец), което ще бъде достъпно на сайта на Община Троян, в Центъра за услуги на граждани в Общинска администрация Троян, както и в офиса на проекта на ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

Предвид въпросите, които вълнуват всеки родител, Община Троян и Дирекция „Социално подпомагане“ Троян отправят покана за провеждане на съвместна среща на 10.09.2019 г. от 17:30 ч. в салона на Община Троян. По време на срещата ще бъде представена информация за материалната база, за дейностите и видовете услуги, които ще предоставя центъра, както и реда за ползване на социалната услуга.

Предварителна информация за срещата или в случай на невъзможност да присъствате, може да се свържете с нас на телефон: 0887980581 - Марияна Николова, мл. експерт „Социална политика“, или на място: ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1, стая 102.

Надяваме се, че новата социална услуга ще отговори на вашите очаквания и ще осигури едно пространство за развитие на децата и младежите.

Оставаме на ваше разположение и в очакване за бъдещата среща.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

 

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА
Директор на дирекция „Социално подпомагане“ – ТроянПроект: BG05M9OP001-2.019-0005 "Нова грижа в община Троян"