Начало Новини Всички Ул. „Дойранска епопея“ е ремонтирана, започва работа по осветлението на ул. „Хан Аспарух“ и втори етап за реконструкция на канализация

Навигация

www.troyan.bg

Ул. „Дойранска епопея“ е ремонтирана, започва работа по осветлението на ул. „Хан Аспарух“ и втори етап за реконструкция на канализация Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 05 Август 2019 08:07

През месец юли Община Троян разреши дългогодишен инфраструктурен проблем, като реализира очакван от живущите на улица „Дойранска епопея“ ремонт. Обектът беше реализиран в изпълнение на дейностите на договор с предмет „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2018 и 2019 г.“ от фирмата изпълнител „Микра КМ“ ЕООД, гр. Ботевград. Доставени и положени бяха бетонови бордюри и 300 м2 асфалтобетон за тротоари. Положена беше общо 390 м2 настилка на уличното платно. Припомняме, че улицата е с нова канализация,  водопровод и улично осветление.

Приключи работата и по изпълнение на първи етап от канализацията на ул. „Хан Аспарух“. Припомняме, че строителството на обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151” започна на 20.03.2019 г.  от „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Кърджали. Предвидено беше изграждане и реконструкция на уличната канализация по ул. „Хан Аспарух” – І етап от ОТ 151 до ОТ 120  с обща дължина 285 метра.

Работите по улицата продължават с изпълнение на обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“ гр. Троян – II етап от ОК 151 до РШ 10“. Канализационният клон по ул. „Хан Аспарух” ще се подмени в участъка от кръстовището на ул. „Хан Аспарух“ с ул. „Дядо Петър Табаков“ до края на улицата (РШ 10) с дължина 186 метра – ІІ етап. Предвидено е канализацията да се изпълни от полипропиленови тръби. Предвиждат се общо 4 бр. ревизионни шахти. Дренаж не се предвижда поради плитката канализация. Ще се изпълнят 10 бр. сградни канализационни отклонения.

Изпълнител на строителните дейности на обекта ще бъде „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД гр. София, като стойността на обекта е 49 343,56 лв. без ДДС или 59212,27 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на строителството е 90 календарни дни. Проектант на обекта е ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МОСТИ“ гр. София. Строителен надзор на обекта ще се осъществява от „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД гр. Пловдив.

Предстои изпълнение на „Реконструкция улично осветление по ул. „Хан Аспарух“ – инженеринг“. Техническият проект е разработен в границите на обхвата на ул. „Хан Аспарух“, като ел. захранването се извършва от съществуващи табла за управление на уличното осветление. Дължината на трасето за реконструкция е около 400 метра. Новите стълбове за осветление са стомано-тръбни и са 11 на брой. Съществуващите 3 броя стомано-бетонни стълбове са собственост на ЧЕЗ „Електроразпределение“ АД. Фирмата-изпълнител на проекта е „Мирчев Електрик“ ЕООД, гр. Троян, а общата стойност на договора е 20 400 лв. с ДДС, за строително-монтажни работи и проектиране. Вече е издадено строително разрешение и при благоприятни метеорологични условия изпълнението ще започне.