Начало Новини Всички Заповед № 937 от 31.07.2019 г. за организация на движението по време на храмовия празник на Троянския манастир "Успение Богородично"

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 937 от 31.07.2019 г. за организация на движението по време на храмовия празник на Троянския манастир "Успение Богородично" Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Четвъртък, 01 Август 2019 12:16

 

ЗАПОВЕД

№ 937 /31.07.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на предстоящия храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично”,

 

НАРЕЖДАМ

 

  1. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара Планина“ в с. Орешак, в участъка от „Старият съвет“ до „Троянски манастир“, за времето от 06.00 часа на 15.08.2019 г. до 06.00 часа на 19.08.2019 г.
  2. Движението на ППС за с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак да се осъществява по ул. „Иван Лалев“ и обходен маршрут обозначен с указателни табели. Разрешавам превозните средства придвижващи се от или за вилната зона да преминават-пресичат ул. „Стара Планина“.
  3. Посетителите на „Троянския манастир“, придвижващи се с ППС, да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи около Троянския манастир и по обходния маршрут за движение.
  4. ОПРЕДЕЛЯМ време за зареждане на търговските обекти и заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод провеждането на „Традиционен панаир на занаятите – Орешак 2019“, от 08.00 часа до 09.30 часа и от 16.00 часа до 17.00 часа.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник "Троян 21".

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, заведения за хранене и развлечения, чрез Кмета на с. Орешак и Управителя на НИХЗИ - Орешак.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/
Кмет на Община Троян