Начало Новини Всички „Екомисия 21 век” събра Общините на област Ловеч

Навигация

www.troyan.bg

„Екомисия 21 век” събра Общините на област Ловеч Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 05 Юни 2019 10:36

На 4 юни 2019 г., Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век” събра представители на Общините от област Ловеч. Срещата е в рамките на проект НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” и се проведе в областия град Ловеч. Проектът е в съответствие с целите на приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” и Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“.

В работната среща участваха представители на Областна администрация – Ловеч, общините Ловеч, Троян, Летница, Тетевен, Луковит, Угърчин и Ябланица, НПО сектора, социално-икономически партньори, младежи от младежки и ученически съвети на областно ниво. Те бяха запознати с осъществените до момента дейности по проекта, както и с предстоящите такива. Дискутираха се теми свързани с Дейност 3 „Разработване на инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите за взаимоотношенията им с държавата и действията на местната администрация в общините на област Ловеч“ и Дейност 5 „Съвместни действия между администрации, граждански организации и сдружения на бизнеса за формулиране и реализация на публични политики и законодателство“.

След въвеждащата обща сесия участниците се разделиха на две работни групи. Младежите работиха самостоятелно по разработване на инструментариум за обратна връзка под формата на Бележник и оценка от страна на гражданите за взаимадействието с местната администрация. Останалите участници дискутираха по концепцията за Методика и модели за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно ниво, споделиха добри практики, идеи и предложения за подобряване на взаимодействието между граждани и институции.

Младежите предложиха Общините да бъдат оценявани за постигнатото в сферите на: инфраструктура; здравеопазване; културни дейности; туризъм; образование; екология; икономика; стандарт на живот; сигурност; спорт и наличието на младежки център.

Проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч” обедини Общините на Областта и стимулира тяхната активност в процеса за популяризиране на ползите от гражданско участие в „Добро управление“.

 

Информация на Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век”

 

 

 


Проект „НПО - партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”