Начало Новини Всички Заповед № 608/ 04.06.2019 г. по повод Каблешковите тържества в с.Чифлик

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 608/ 04.06.2019 г. по повод Каблешковите тържества в с.Чифлик Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 04 Юни 2019 15:09

logo-obshtina-troyan

З А П О В Е Д

№ 608/ 04.06.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с провеждането на Каблешковите тържества в с.Чифлик.

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Тодор Каблешков“ в с. Чифлик, от кръстовището на същата с ул. „Калчевска“ до кръстовището на улиците „Тодор Каблешков“, „Калчевска“ и „Никола Войновски“, за времето от 19.00 часа до 23.00 часа на 07.06.2019 г.

2. В неотложни случай РАЗРЕШАВАМ движението на ППС през горепосочения период и участък след изричното разрешение на органите на РУ – Троян.

3. Движението на ППС за и от Курортен комплекс с. Чифлик да се по осъществява по ул. „Калчевска“ в същото село.

4. Посетителите на придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства в района, на провеждането на Каблешковите тържества в с. Чифлик.

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник „Троян 21”.

 

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти, хотели, къщи за гости, заведения за хранене и развлечения, чрез Кметовете на с. Бели Осъм и с. Чифлик.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян