Начало Новини Всички Община Троян продължава да алармира бизнеса за коректно заявяване на съдове за битови отпадъци

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян продължава да алармира бизнеса за коректно заявяване на съдове за битови отпадъци Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 13 Ноември 2017 10:02

Община Троян продължава да алармира бизнеса за коректно заявяване на съдове за битови отпадъци

 

Събирането на битови отпадъци е тема, която безспорно предизвиква дискусии в местните общности. Само преди седмица Община Троян обяви началото на проверки, съвместно провеждани с Общинското предприятие „Комунални услуги“.

Отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Троян са уредени в Наредба №7 на Община Троян. Община Троян е проявявала разбиране към бизнеса, като в някои случаи на нужда извозването на битовите отпадъци се е случвало по-често от утвърдения ред. След установяване на системно нарушаване на установените норми, Община Троян е принудена да предприеме определени стъпки. „Ще бъдат засилени проверките и следва да се  има предвид, че ако задължените лица изхвърлят битови отпадъци извън заявените съдове или ползват и други освен тях, то ще заплащат годишна такса определена върху по-голямото от данъчната оценка или отчетната стойност на имота и съответния промил“, каза Ангел Ангелов, заместник-кмет.

„В случаите, в които при извършена проверка е констатирано, че ползваният брой съдове не съответства на декларираните съдове съобразно честотата на събиране, ще се предприемат необходимите мерки към нарушителите“, припомнят още началникът на отдел „Местни приходи“ – Марин Василковски и новият директор на ОП „Комунални услуги“ – Елеонора Тотева.

Община Троян припомня, че стартира и нова онлайн услуга - подаването на декларация и заявление за определяне на такса битови отпадъци.

 

СТАНИСЛАВА ВАЧЕВА
"Връзки с обществеността"