Начало Новини Всички Стартира проект: „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“

Навигация

www.troyan.bg

Стартира проект: „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“ Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 13 Септември 2017 08:55

 

ОБЩИНА ТРОЯН ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПОВОД  СТАРТА НА ПРОЕКТ:

 

BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“

 

Община Троян организира  встъпителна пресконференция на 19.09.2017 г. (вторник) от 11.00 ч. пред сградата на РС ПБЗН – Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1 във връзка със започване работата по проект: BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Троян.

 

Проектът стартира на 01.09.2016 година и трябва да приключи на 01.05.2018 година.

 

Очакваме Вашето присъствие!


С уважение,


Донка Михайлова
Кмет на Община Троян

 


 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0015 „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната администрация, находяща се  в град Троян, ул. „Г. С. Раковски“ №1“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Троян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г..