Начало Новини Всички РИОСВ-Плевен реши да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в района на Голяма Желязна

Навигация

www.troyan.bg

РИОСВ-Плевен реши да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в района на Голяма Желязна Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 02 Май 2017 10:22

РИОСВ-Плевен реши да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в района на Голяма Желязна

 

С писмо, получено в Община Троян на 18 април, РИОСВ-Плевен уведоми, че е взето решение да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в района на Голяма Желязна.

През месец февруари Община Троян повдигна пред жителите на общината обезпокоителния въпрос, свързан с инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен цепен за сгради и съоръжения от находище „Старата колиба“ в землищата на с. Голяма Желязна и с. Лесидрен“. Предложението предизвика остър отзвук както у ръководството на Общината, така и у кмета, кметския съвет и жителите на с. Голяма Желязна, на Ловно-рибарско дружество - Троян и на Клуба за воден туризъм „Осмос“-Троян. Общото мнение е, че реализирането на инвестиционното предложение е неприемливо. Община Троян подготви и изпрати аргументирани информация и становище, касаещи територията, засегната от инвестиционното предложение.

Въпреки становищата на РЗИ-Ловеч и Басейнова дирекция „Дунавски район“, Плевен за допустимост на инвестиционното намерение, със своето писмо, РИОСВ-Плевен уведоми Община Троян за решението да се извърши ОВОС за предложението, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Васильовска планина“.

 

 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
"Връзки с обществеността"