Начало Новини Всички Годишни награди на Община Троян за изявени личности с принос в областите „Образование“ и „Култура“ за 2015 година

Навигация

www.troyan.bg

Годишни награди на Община Троян за изявени личности с принос в областите „Образование“ и „Култура“ за 2015 година Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 22 Март 2016 09:06

УСЛОВИЯ ЗА НОМИНИРАНЕ ОТНОСНО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА ТРОЯН

ЗА ИЗЯВЕНИ ЛИЧНОСТИ С ПРИНОС В ОБЛАСТИТЕ„ОБРАЗОВАНИЕ“ И „КУЛТУРА“ЗА 2015 ГОДИНА


 

През 2013 г. Община Троян учреди годишни награди за изявени личности, допринесли със своето дело и творчество за развитието на образованието и на културата в Троянския край. Наградата се връчва на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, за достигнати резултати през предходната година.

 

Общественият консултативен съвет по образование и култура към Община Троян изработи и прие критерии, на които трябва да отговарят кандидатите и определи процедура за тяхната номинация.

 

 

 

 

 

І. Категория

„Годишна награда за изявена личност с постижения в областта на образованието за 2015 година в община Троян”

1. Право да номинират чрез мотивирано писмено предложение имат:

1. Педагогически съвети;

2. Училищни настоятелства/Родителски активи;

3. Инициативни комитети на граждани /минимум 7 човека/;

4. Медии;

5. Местна власт.

2. Кой може да бъде номиниран:

1. Учители в образователни институции;

2. Директори на образователни институции;

3. Педагози, работещи в различни творчески школи /музикални, езикови и др./.

3. Критерии за номиниране:

1. Инициатор на педагогически иновации за издигане авторитета на образователната институция;

2. Конкретни постижения през 2015 г.;

3. Национална измеримост на постиженията;

4. Принос за популяризиране на образователните ценности сред местната общност;

5. Разработване и реализиране на проекти – национални и международни;

6. Комуникативност и умения за работа в екип;

7. Умение за превръщане на детето/ученика от обект в субект на учебно-възпитателния процес.

 

ІІ. Категория

„Годишна награда за изявена личност с постижения в областта на културата за 2015 година в община Троян”

1. Право да номинират чрез мотивирано писмено предложение имат:

1. Културни институции;

2. Неправителствени организации, занимаващи се с културни дейности;

3. Инициативни комитети на граждани /минимум 7 човека/;

4. Медии;

5. Местна власт;

2. Кой може да бъде номиниран:

1. Изявени творци с доказан принос в своята област за 2015 година;

2. Културни мениджъри;

3. Други носители на културни събития;

3. Критерии за номиниране:

1. Номинираните да са свързани с Троянския край и приноса им за опазване на културно-историческото наследство;

2. Значимост на постиженията на номинираното лице за утвърждаване на съответния род изкуство. Автори на стойностни литературни, художествени, музикални и други творби;

3. Значимост на постиженията на номинираното лице за утвърждаване на културно събитие;

4. Значимост на постиженията на номинираното лице за духовното развитие на местната общност;

5. Предимство - иновативен подход, разчупил традиционните рамки /новаторство, оригиналност/.

 

За връчване на годишни награди на Община Троян на изявени личности с принос в областта на образованието и на културата за 2015 година, може да се направи мотивирано предложение за не повече от едно лице в категория.

 

Предложенията се подават в срок до 8 април 2016 г. в информационния център на Община Троян, адресирани до Заместник-кмет на Община Троян - Поля Велева.