Начало Новини Всички

Навигация

www.troyan.bg

Актуални
Заповед № 538 от 16.05.2019 г. относно организация на движението по случай 24-ти май Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Вторник, 21 Май 2019 16:08

 

З А П О В Е Д

№ 538 / 16.05.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална организация на движението по случай 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

За времето от 10.40 часа до 11.00 часа на 24.05.2019 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Любен Каравелов“ в участъка от НУ „Кирил и Методий“ до кръстовище на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Стара Планина“. За времето от 10.50 часа до 11.00 часа на 24.05.2019 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара Планина“ в участъка от кръстовище
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 20.05 - 23.05.2019 г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 20 Май 2019 17:52

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20-23 май 2019 г. включително, се налагат кратковременни
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Конституционният съд обяви промени в Закона за местните данъци и такси за противоконституционни. Наложена е редакция в размера на дължимите данъци Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 20 Май 2019 17:48

Считано от 01.01.2019г. са  в сила  промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), отнасящи се  до данък върху недвижимите имоти: за жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма данък върху недвижимите имоти е в размер на 4,5 на хиляда. В  списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Започна активният строителен сезон Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 20 Май 2019 17:45

Активният строителен сезон започна, а Община Троян представя информация за изпълнение на строителството на обекти.

Строителството на обект „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух”, гр. Троян – І етап от ОК 120 до ОК 151” започна на 20.03.2019 г.  от „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Кърджали. Предвидено е Изграждане и реконструкция на уличната канализация по ул. „Хан Аспарух” – І етап от ОТ 151 до ОТ 120  с обща дължина 285 метра. Към момента са изпълнени 220 м от канализацията с полипропиленови тръби Ø 400. Изпълнени са 4 броя ревизионни шахти и 12 бр. дворищни ревизионни шахти. Очаква се обектът да бъде завършен до края на месец юни 2019 г., като стойността на строително монтажните работи
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
Община Троян очаква приходи от такси за ползване на минералната вода в Шипково за 2019 г. Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Понеделник, 20 Май 2019 17:41

 

С Решение №26 /07.03.2018 г. министърът на околната среда и водите предостави безвъзмездно на Община Троян за управление и ползване находище на минерална вода „Шипково“, с. Шипково, включващо сондаж №Л-1,  сондаж №Л-2, сондаж №Л-36, сондаж №Л-37, сондаж №Л-28, ВКП -1 и КЕИ.

Съгласно Закона за водите, таксата за водовземане за минерална вода по издадените вече разрешителни от Басейнова дирекция „Дунавски район“ се превежда по сметка на дирекцията. В общината следваше да постъпват таксите за водовземане само от издадените от кмета на общината разрешителни за водовземане.

Фактическото предаване на сондажите от Басейнова дирекция „Дунавски район“ на Община Троян беше извършено на 05.12.2018
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

страница 1 от 313