Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Подписан е договорът за доставка на оборудване, необходимо за провеждането на “Български фестивал на сливата” Печат Е-мейл
Петък, 27 Юли 2012 15:48

Един от проектите, който Община Троян реализира по ОП “Регионално развитие” 2007-2013г., е “Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – Български фестивал на сливата”, с бюджет 352 956 лв., в т.ч. съфинансиране от Община Троян в размер на 17 648 лв.

На 23 юли  се подписа Договор за доставка чрез закупуване на необходимото  за изпълнението на проекта оборудване,  между Община Троян, представлявана от кмета на Общината Донка Михайлова и определеният за изпълнител след провеждането на малка обществена поръчка “ КЕЙБЪЛ ТЕХ”ООД – гр. Варна, представлявано от Десимир Неделчев Атанасов – управител на фирмата.

Изпълнителят трябва да достави:  сценично оборудване – модулна сцена за провеждане на културните прояви и изява на подготвените в рамките на фестивала културни продукти, озвучителна техника и осветление за сцената, съгласно конкретни технически спецификации и оборудване за елементи за външната музейна експозиция за демонстрационните дейности – пана, витрини-маси и подиуми.   Според договора изпълнителят ще проведе инструктаж  за монтаж, експлоатация и поддръжка на доставеното оборудване.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”