Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Кметът на Троян Донка Михайлова подписа договор за поддръжка на уличното осветление с фирма “Вийом” ЕООД Печат Е-мейл
Сряда, 11 Юли 2012 12:29

След проведена  открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, днес, 11 юли,  се подписа  договор между Община Троян, представлявана от кмета на общината Донка Михайлова и “ВИЙОМ” ЕООД – ГР.  София, представлявана от  нейния управител  Владимир Йотов.

Предметът на договора е “Експлоатационна поддръжка с ремонтно-възстановителни работи на уличното и парково осветление на територията на община Троян”

Стойността  на договора е до 90 000 лв. без ДДС, или 108 000 лв. с ДДС, а  срокът  на договора - 1 година;

В обявения конкурс участваха 5 фирми / от градовете  София, Баня, Пловдив и Видин/, като от участие в процедурата бе отстранена “Денима 2001” ООД – София поради непълна ценова оферта. За изпълнител е определена фирма “Вийом” ЕООД, гр. София.

Според договора изпълнителят се задължава в срок от три дни след получаване на заявката, да изпрати свои специалисти, които да констатират и отстранят повредата. Той  носи отговорност за качеството на използваните от него материали. Когато последните са некачествени или неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай  изпълнителят е длъжен да подмени материалите с качествени.  Задължава се да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се  по-късно дефекти след предаване на извършените работи.

След подписването на договора  кметът на Общината Донка Михайлова подчерта, че общинското ръководство много държи договорите с фирмите изпълнители да бъдат максимално прозрачни, така  както са прозрачни и процедурите за подбор на изпълнителите.

Тя поздрави управителя на фирма “Вийом” Владимир  Йотов с подписването на договора и отправи пожелание за успешна работа на територията на  община Троян. “Предложихме на  фирма “Вийом” да пренаеме екипа, който до сега работеше по поддръжката на уличното осветление, подчерта Михайлова, тъй като  считаме, че той много добре си върши работата и държим на това – хората от общината, доказали своя професионализъм да запазят работните си места. Затова искам да благодаря на г-н Йотов, че той прие нашето предложение”.

От своя страна Владимир Йотов сподели, че е имал идея екипът да бъде местен защото хората от досега действащата група  познават обстановката, имат добра синхронизация и са доказали качествена работа.”Надявам се всичко да бъде на ниво и възникналите проблеми своевременно да бъдат отстранявани”,  изрази своята убеденост той и бе категоричен, че ако се създадат ситуации, в които групата не може да реагира своевременно, ще  бъде изпращана помощ от София.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”