Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Нов софтуерен продукт в отдел “Местни приходи” Печат Е-мейл
Понеделник, 09 Юли 2012 07:18

На 6 юли кметът на общината Донка Михайлова даде пресконференция за представителите на местните медии. Един от въпросите бе свързан с възможностите, които предоставя внедреният нов софтуерен модул “Местни данъци и такси” в отдел “Местни приходи” на Община Троян. Той е разработен от “Браво Инвестмънтс” ООД и е част от интегрирана информационна система ИМЕОН, която осигурява автоматизиране на обмен на информация с външни за общината системи – Кат Ловеч, Служба по вписванията, служба “ГРАО” и др.

Новият програмен продукт дава възможност съобщенията за дължимите данъци да включват освен данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за текущата година, също така и задължения за минали години, включително и данък върху превозните средства.

Проследяват се ползваните облекчения по ЗМДТ: лица, които са декларирали повече от едно жилище като “основно” и повече от един лек автомобил собственост на лице с намалена работоспособност /ТЕЛК/.

Информацията, която се получава от КАТ Ловеч се обработва автоматично и на пропусналите да декларират превозните средства или са дали некоректни данни, данъкът се начислява служебно. Новият продукт позволява автоматично генериране на Актове за установяване на задължения по декларации, което също е една възможност за увеличаване приходите в общинския бюджет. При заплащане на стари задължения, в квитанцията се отразяват плащания по години и съответната лихва, а не както до сега – като обща сума.

Кметът поясни, че новият продукт ще даде и друга възможност, която ще се реализира следващата година – събирането на местните данъци и такси в кметствата и кметските наместничества на територията на цялата община да става автоматизирано. Предстои съответна подготовка, тъй като в 5 от селата няма интернет, но ръководството на общината има намерение до края на годината да реши този проблем, а служителите да минат курс на обучение.

Донка Михайлова информира журналистите за изпълнението на приходите за полугодието, към 30 юни. “Това беше едно изпитание за управленския екип на общината, сподели тя, тъй като в условията на икономическа криза, нашите усилия бяха към това, да осигурим приходи в общинския бюджет”. Изпълнението спрямо плана за годината е 75% до този момент, а изпълнението на приходите спрямо същия период на миналата година е 105%. Михайлова изрази своето удовлетворение от факта, че гражданите на Троян реагираха изключително адекватно на една рискова стъпка, която Общината предприе в процеса на подготовка на бюджета - намаляване данъка върху превозните средства с 0,2%.

Тя припомни за отправените остри критики към общинското ръководство, че това тяхно решение ще доведе до снижаване на приходите в бюджета, но разчетите покозвот, че макар и с малко – с 3 000 лв., приходите са повече за същия период на 2011г.

“Това означава, бе категорична Михайлова, че троянци реагираха като европейци – при снижаване на данъчните ставки да внасят в по-голяма степен своите данъци, за което искам да изкажа благодарност към тях. Надявам се, тази тенденция да се запази и в рамките на следващата година”.

 

Маргарита Генкова
Връзки с обществеността