Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Обявление на фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца за отпускане на стипендии на студенти по медицина Печат Е-мейл
Сряда, 27 Юли 2011 08:11

Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян
ул. Христо Ботев 42, БУЛСТАТ 110564089, решение по ф.д. 324/2005 г. на ЛОС


Управителният съвет на Фондация “Професор д-р Христо Браилски”, с. Калейца, община Троян, на основание Правилника за материално подпомагане от Фондация “Професор д-р Христо Браилски” и решение №21 от 28.04.2011  на общото събрание на фондацията

 

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ И СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА ЗА МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2011-2012 Г. ПОД ФОРМАТА НА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ДВА ПЪТИ ГОДИШНО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ.

Кандидатите за подпомагане трябва да отговарят на следните условията:

  1. да са български граждани, студенти по медицина;
  2. да бъдат с постоянно местожителство на територията на община Троян;
  3. да имат среден годишен успех от предходната учебна година не по-нисък от 5,00.

С предимство се ползват кандидати от с. Калейца, община Троян, както и такива с доказани ниски материални възможности.

Срок за приемане на документи за кандидатстване: от 1 август  до 31 август 2011 г.  в седалището на фондацията – община Троян, с. Калейца, ул. Христо Ботев 42.

Необходимите документи:

  1. Молба-декларация по образец;
  2. Автобиография;
  3. Документ от медицински университет, който да удостоверява успех от приключилата предходна учебна година не по-нисък от 5.00 (много добър).

Определените стипендианти в края на всеки учебен семестър представят документ от медицинския университет за средния си успех, който не трябва да бъде по-нисък от 5.00 (много добър).
В случай, че средният успех от семестъра е по-нисък от 5.00 (много добър) предоставянето на подпомагането се преустановява.
Допълнителна информация може да се получи на тел.: 0885880295 и 0885880347,  както и в Кметство – с. Калейца.

 

Вера Добрева-Съботинова /п/
Председател на управителния съвет

 

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Declaratsiya_mat_podpomagane.doc)Изтегли образец- МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ -52 Kb