Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Подписан е договорът с изпълнителя на проекта за градската среда Печат Е-мейл
Вторник, 31 Май 2011 15:00

Днес, 31 май в Община Троян бе подписан   Договор между  кмета на общината Минко Акимов и управителя на  Дружество по ЗЗД “Троян – 2011”, гр. Габрово инж. Йовчо Григоров - управител на фирмата, в изпълнение на Решение №234 /21.03.2011г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет на строителство:  “Избор на изпълнител на СМР за осигуряване на качествена и атрактивна физическа и жизнена среда в гр. Троян”, неразделна част от изпълнението на проект № BG161PO001-1.4-05-0015 “Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян” по ОП “Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от ЕС чрез Европийски фонд за регионално развитие.

Проектът  е на стойност 4 721 691 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 4 485 421 лв. и съфинансиране от община Троян 236 269 лв.  Той  предвижда да бъдат  напълно реконструирани улиците “Христо Ботев” / от ул. “Черковна” до кръстовището при “Старата къща”/; ул. “Балкан”, ул. “Мизия” и улици в комплексите “Лъгът” и “Младост”.  Ще бъдат изградени три нови детски площадки и зелени площи в двата комплекса.

Срокът за изпълнение на подписания днес  договор е 7 месеца.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”