Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

В Община Троян се проведе Обществен форум “Участие на гражданите в управлението на местните финанси” Печат Е-мейл
Понеделник, 16 Май 2011 13:37

За поредна година Община Троян е  предвидила в бюджета си

20000 лв. за фонд “ Проекти на граждани, граждански организации и неформални групи”. Тази година  се конкурираха 12 проекта. Приетата формула за разпределяне на финансовото участие е 25% собствен принос и 75% участие на общината.  Кандидатстващите проекти  бяха оценявани  и класирани от 8 работни групи: общински съветници,  бизнес, инфраструктура, образование, култура и спорт, здравеопазване и социални дейности, общинска администрация и свободна група.

Кметът на общината Минко Акимов поздрави участниците във форума и изрази задоволство от  активното участие, защото това е един добър начин някои неща от  инфраструктурата на града, на училища, детски градини и  кварталите  да придобият  по-добър вид. Тъй като стойността на проектите  надвишава предвидените 20 хил.лв., кметът обеща, че общината ще търси начин за увеличаване на сумата и пожела  успешна работа на форума.

Почти всички проекти бяха на учебни заведения – училища и детски градини, свързани с ремонти и облагородяване  на прилежащото пространство. Участваха също така и читалищата в Борима и Черни Осъм и кметството в Голяма Желязна. Интересна идея представи и  Троянският музей.

След представянето на проектите и тяхното обсъждане форумът реши да бъдат подкрепени 6 проекта, а по  преценка на общината още два проекта ще бъдат финансирани.

Класираните проекти са :

“Реновиране на част от площадното пространство и изграждане  на детска площадка в с. Голяма Желязна”. Проектът е на стойност 7 845 лв. и е предложение на кметството.

Втори е проектът на  Еко-клуба при ОУ “Иван Хаджийски” - “Почистване, озеленяване и благоустрояване на вътрешно-училищното пространство и околни терени”. Стойността му е 4 817 лв. Целта на проекта преди всичко е да стимулира активността на учениците и гражданите за подобряване на околната среда и изграждане на екологично поведение.

НЧ “Знание 1906г”, с. Черни Осъм участва с проект “ Ремонт на зала “Пенчо хаджи Найденов” на стойност 1024 лв.  Миналата  година читалището реализира проект, с който бе ремонтирана и освежена лятната кино-градина на читалището.

“Училище сред природата и природата в училище” - това е  следващият одобрен проект и той е на СОУ “Васил Левски”. Стойността му е 5 200 лв. и се предвижда озеленяване и облагородяване на ската и района на учебното заведение.

Петият класиран проект е на ЦДГ “Незабравка”, филиал  с. Черни Осъм и е на тема “”Естетизиране на дворното пространство / алеи, площадка и ограда/ в детска градина с.Ч.Осъм”. Стойността на проекта е 4 653 лв. Ще се извърши ремонт на тротоарните пътеки, ще се възстановят някои спортни уреди, обновяване на оградата, тревните площи, засаждане на цъфтящи храсти.

Музеят на занаятите в Троян  за пореден път е със спечелен проект.  И тази година той е насочен към подобряване на качеството на предлагания туристически продукт – “Създаване на атракционен кът “В музея”. Стойност на проекта – 1 555 лв. Под ореха ще бъде разпъната голяма черга от фондовете на музея. Около две маси децата ще сядат върху възглавнички и нареждат дървени пъзели, закупени специално за целта. Така в средата на антични и възрожденски паметници ще играят и ще се възпитават в опазване на културното наследство.

Допълнително ще бъдат дофинансирани и други два проекта: на ОУ “В.Левски”, с. Борима “ Ремонт площадка и тротоари”, на стойност 5 563 лв. и  проектът  на Сдружение “Общество за всички” в с. Дълбок дол “ Реконструкция на двора на комплекса за социални услуги” на стойност 3 420 лв.

Недка Топалова благодари от името на Община Троян на всички участници в Обществения форум за проявената обществена ангажираност и инициатива и обяви, че срокът за  подсигуряване на  собствения принос е 10 юни т.г., а крайният срок за реализация на проектите е 30 септември т.г.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”