Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Кметът на Троян Минко Акимов проведе среща с представители на фирмите, добиващи дървесина на територията на с. Дълбок Дол Печат Е-мейл
Петък, 13 Май 2011 08:20

По повод жалба от Кметство с.Дълбок дол до кмета на общината и във връзка с нееднократно изразяваното недоволство от жителите и на  други кметства относно увреждането на пътищата от превозваните големи количества дървесина,  кметът на Троян  Минко Акимов проведе  поредна среща, на която присъстваха  директорът на ДГС инж. Шишков,   управителите на фирмите, добиващи дървесина Дико Йорданов, Цветан Петров, Цанко Стаевски и Матей Матев, кметът на Дълбок дол Дамян Дамянов и  експерти от отдел ”Общинска собственост и стопански дейности” в общината.

Притеснението на кмета на селото е, че се трупа обществено напрежение и недоволство между хората и ако не бъдат предприети навременни мерки,  с настъпването на сезона за активна селскостопанска работа, този проблем ще се задълбочава.

Фирмите добиващи дървесина в района съгласно чл. 49 на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Троян, е задължително да имат издадено разрешение за превоз на добита дървесина по селскостопански пътища – общинска собственост. Разрешителното се издава от кмета на Община Троян, след внесен депозит за възстановяване на щети, в размер 1 лев/тон за км. Този депозит при установени щети се задържа и се използва за възстановяване на увредените пътища.

В тази връзка, с  цел изясняване на обстоятелствата, са извършени две проверки от комисия  назначена със заповед на кмета на община Троян, при което е установено, че участъци от използвания за превоз път  са увредени, с ясно изразени коловози и другото, което е съществено – за територията на с. Дълбок дол през 2011г. няма издадени разрешения за превоз на добита дървесина. А  кметовете и кметските наместници трябва да изпълняват задълженията си при констатирани нарушения на  Наредба №1 и да съставят Акт за установяване на административно нарушение по реда на чл.60 от същата наредба.

Позицията на  собствениците на дърводобивните фирми  в държавни горски територии е, че въпреки липсата на издадено разрешение, при установено  увреждане на използвания селскостопански път, нанесените щети ще бъдат възстановени от фирмата, която е използвала пътя за превоз и в конкретния случай пътят ще бъде ремонтиран след приключване на дърводобива.

По предложение на кмета  Акимов в администрацията ще бъде обсъдена необходимостта от промяна в Наредба №1 относно издаване на разрешителните за превоз на добита дървесина, което е свързано с  промените в новия Закон за горите.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”