Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Промяна в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването за земеделските земи буди тревога Печат Е-мейл
Вторник, 31 Март 2015 09:28

В Писмо, изпратено до Министерството на земеделието, до Председателя на Комисията по земеделие в парламента, до областния управител и до Националното сдружение на общините, кметът на Троян Донка Михайлова изразява своята тревога от обнародваните в ДВ, бр.21/20.03.2015г. промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, свързан с цената, по която могат да се отдават под наем или аренда пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд. Съгласно чл.100, ал.9 от ППЗСПЗЗ, кметът на общината сключва договори за наем или аренда за пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ по цена, определена по пазарен механизъм, „но не по-ниска от средното годишно рентно плащане за землището или общината“. Самото средно годишно рентно плащане, съгласно ЗСПЗЗ за съответно землище или общината, се определя от комисия назначена със заповед на директора на областна дирекция „Земеделие“, въз основа на данни , предоставени от общинската служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината регистрирани в службата договори.

Текстът на чл.100, ал.9 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, поставя минимално ценово ниво, определено от държавната администрация, с което на практика се видоизменя идеята за предоставянето на тези земи по действителна пазарна цена. Така например, цените на ливадите скачат средно 8 пъти и има риск едно такова решение да доведе до демотивация на немалък брой животновъди и процесът, който няколко години поред имаше посока на оживление, да бъде стопиран.

Михайлова запозна с проблема и общинските съветници на последното заседание от месец март, като поясни, че това е проблем, пред който са изправени животновъдите и администрацията в община Троян и той се утежнява допълнително от факта, че през последните три години Община Троян поддържа изключително ниски нива на предоставяните за индивидуално ползване пасища от общинския поземлен фонд срещу такса от 1.00лв./дка. Мотивът на общинското ръководство, поясни кметът, е ясен – подкрепа на земеделските производители. Това е една политика, която последователно е следвана и има резултат – в последните няколко години има оживление в животновъдния сектор и нарастване броя на хората, които работят в отрасъла. „Особено ни тревожи това, че с промените, Общината и този път се лишава от правото да води своя собствена политика“, изрази притестението си Михайлова пред съветниците.

Очакването е в рамките на оставащия месец, в който окончателно да бъдат заковани цените, законодателният орган да реагира по съответния начин.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността