Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Поредно отличие за Община Троян Печат Е-мейл
Петък, 20 Март 2015 08:58

На 11 март в София, се проведе 13-тото заседание на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. На заседанието са били разгледани докладите на независими експерти за степента на прилагане на 12-те принципа за добро управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа във всички общини, подали заявление за участие в тази процедура.

Въз основа на оценките на независимите експерти и резултатите от анкетното проучване сред гражданите в общините, решението на Комисията е да присъди Етикета за иновации и добро управление на Община Троян.

Периодът на валидност на тази награда е 2015 – 2017г.

„Етикетът представлява признание за успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, качеството на предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публичните политики във Вашата община“, се казва в писмото до кмета Донка Михайлова, подписано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Церемонията по връчване на Етикета ще се проведе на 18 май в гр.Пловдив.

Припомняме, че през 2013 г. Община Троян получи Сертификат за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. (виж снимката)

При изключително голям интерес и над 350 участника, през настоящия месец се проведе Годишната среща на ръководители и експерти в административното обслужване на бизнеса и гражданите, организирана от Института по публична администрация и Министерски съвет. Представени бяха иновативни практики в административната дейност и със задоволство отбелязваме, че сериозен интерес сред участниците предизвика представянето на Община Троян от нейния секретар Нели Стайкова, на тема „Прилагане принципа на Комплексното административно обслужване“. В класацията на Института по публична администрация за 2014г., Община Троян бе наградена за най-добра иновативна практика „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“. Наградата бе присъдена за доказана устойчивост във времето и висока прозрачност на местната власт.

 

МАРГАРИТА ГЕНКОВА
Връзки с обществеността