Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Относно Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2015 г." Печат Е-мейл
Вторник, 17 Март 2015 16:15

Относно: Обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2015 г."

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и в качеството Ви на участник в горепосочената открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка, вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 00151-2015-0002, Ви уведомяваме, че ценовите оферти ще се отворят на 20.03.2015 г. от 14:30 часа в Заседателната зала на трети етаж в сградата на Общинска администрация - Троян, пл. "Възраждане" № 1. гр. Троян.
Резултатите от оценяването на офертите по технически показател К1 (предложен срок за отстраняване на дефекти) са както следва:

  • Участник "ДИМАС" АД, гр. Габрово - 5 точки;
  • Участник "ВНАСТРОЙ" АД, гр. Ловеч - 5 точки;
  • Участник "ПЪТ11РИБОР" ООД. гр. София 5 точки;
  • Участник "ПЪТСТРОЙ - ЛОВЕЧ" ЕООД, гр. Ловеч - 5.С уважение,

 

С уважение,

БАНКО БАНКОВ /п/

Председател на комисията
(Заповед № 268 / 11.03.2015 г. на Кмета на Община Троян)

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Otvaryane_na_ceni-17032015.pdf)ИзтеглиСканиран документ80 Kb