Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Информация относно изпълнението на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян, касаещ квартал Ливадето Печат Е-мейл
Понеделник, 16 Март 2015 14:31

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, през 2014 г. в кв. „Ливадето“ бяха осъществени предвидените по проекта строителни работи.

В края на миналата година същите бяха преустановени, поради следните причини:

-> Възникнала необходимост от изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А“ в участъка от „Служба 308“ до мах. „Дудевска“;
-> Отвеждане на заустените канализационни води от вече изградените сградни канализационни отклонения;
-> Предстоящия зимен период и нормалната експлоатация на пътната мрежа в кв. „Ливадето“.

Процедурите по разрешителния режим на изместването трасе приключиха, в резултат на което е подписан Протокол 2а за откриване на строителната площадка.

Предвид на посочените факти и обстоятелства, Ви информираме, че строителните работи в кв. „Ливадето“ ще бъдат възобновени, считано от 18.03.2015 г. с доизграждане на предвидените по проекта сградни канализационни отклонения.

Движението на моторни превозни средства ще се извършва в едната половина на пътното платно, което ще бъде урегулирано със съответните пътни знаци.

 

Донка Михайлова
Кмет на Община Троян