Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Съобщения по чл.32 от ДОПК
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Съобщения по чл.32 от ДОПК Файлове: 2

Уведомяваме Ви, че ако присъствате в списъците, следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Троян - Отдел "Местни приходи" при Анелия Стоева /ст. експерт/, в стая № 3 за връчване на АУЗД или покана.

Файла:
Съобщения по чл.32 от ДОПК - 16.03.2020 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-03-2020 10:19:51 Размер 2.68 MB Изтегляне 31

Съобщения по чл.32 от ДОПК - 16.03.2020 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-03-2020 10:15:08 Размер 1.93 MB Изтегляне 27