Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 441 от 25.03.2020 г., с която се Актуализира Заповед № 406 от 18.03.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 26 Март 2020 16:15

ЗАПОВЕД

№ 441

гр. Троян, 25.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ

АКТУАЛИЗИРАМ Заповед № 406 от 18.03.2020 г., както следва

I. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за периода на обявеното извънредно положение, както следва:

1. Вътрешноградските линии, да се изпълняват съгласно празнично разписание - 11 курса дневно.

2. Междуселищните линии, да се изпълняват:

Троян – Черни Осъм МР /06-02/, /06-03/, /06-09/, /06-11/ и /06-13/;

Троян – Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;

Троян – Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;

Троян – Калейца МР /10-01/ и /10-09/;

Троян – Белиш МР /08-01/ и /08-02/;

3. Преустановяват изпълнение следните линии:

Троян – Г. Желязна МР /02-01/ и /02-07/;

Плевен – Троян МР /11101/;

Ловеч – Троян МР /6101/ и /6106/.

 

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян.

Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица, както и на автогара – гр. Троян за сведение и изпълнение.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/
Кмет на Община Троян