Навигация

www.troyan.bg

Коронавирус Covid-19

Телефони за въпроси и отговори към РЗИ гр. Ловеч относно Коронавирус COVID-19

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч,

телефон за контакт в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

http://www.rzi-lovech.bg/

Информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.Заповед № 406 от 18.03.2020 г. на кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 19 Март 2020 13:24

 

ЗАПОВЕД

№ 406

гр. Троян, 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ

I. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за изпълнение както следва:

1. За вътрешноградските линии, започват изпълнение съгласно празнично разписание - 11 курса дневно, до второ нареждане.

2. За междуселищните линии:

 • Троян - Черни Осъм МР /06-02/, /06-03/, /06-09/, /06-11/ и /06-13/;
 • Троян - Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;
 • Троян - Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;
 • Троян - Калейца МР /10-01/ и /10-09/;
 • Троян - Белиш МР /08-01/ и /08-02/;
 • Троян - Г. Желязна МР /02-01/ и /02-07/;
 • Плевен - Троян МР /11101/;
 • Ловеч - Троян МР /6101 / и /6106/, до второ нареждане.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Троян.

Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица, както и на автогара - гр. Троян за сведение и изпълнение.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-406-ot-18-03-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № 406 от 18.03.2020 г. на кмета на Община Троян224 Kb
 
Кметът на Община Троян проведе разговор и инструктаж с всеки един от кметовете и кметските наместници на населените места в община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 19 Март 2020 13:16

Кметът на Община Троян проведе разговор и инструктаж с всеки един от кметовете и кметските наместници на населените места в община Троян. Общо беше разбирането, че дисциплиниращите мерки за ограничаване на социалните контакти в общината дават резултати. Кметовете и кварталните отговорници на полицията следят за спазване на наложените ограничения на гражданите под карантина. Вече не се забелязват груби нарушения от тяхна страна.

Магазините работят при спазване на указаните санитарни изисквания. Прибрани са стоките от откритите търговски площи.

Констатирано бе, че се нарушава заповедта на кмета за преустановяване дейността на кафе-автоматите в селата Бели Осъм, Борима и Черни Осъм. Още повече, че в Бели Осъм и Борима кафе-автоматите са поставени без нужното разрешение на Общината.

Кметът на Общината и кметовете на по-малките населени места са в постоянен контакт помежду си. Молим гражданите при констатирани нарушения да подават сигнали на кметовете и кметските наместници или на телефоните: 0670 68050 (денонощна линия при Община Троян) или 0670 62218 (пряк телефон на РУ на МВР Троян).

 
За дистанционното обучение в Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 18 Март 2020 17:42

Всички училища в община Троян преминаха успешно от понеделник (16 март) към дистанционно обучение, предвид ситуацията на пандемия и въведеното извънредно положение, с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците. Часовете се провеждат по график с различно времетраене за ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Графиците са достъпни от страницата на Регионално управление на образованието /РУО/ гр. Ловеч и от сайтовете на всяко учебно заведение. Избраните технологии от всяко училище и от всеки един преподавател са разнообразни: Shkolo.bg, затворени групи и лични съобщения във Facebook, онлайн срещи в Zoom, /платформа за виртуална класна стая/, Уча се, Google Classroom, Академико, Електронни учебници, БНТ-2, електронните пощи. Използват се редица учебни електронни ресурси за упражнения, задачи за самоподготовка, тестове, диктовки и видеоматериали. Темите и задачите са свързани с вече изучаван в училище материал и служат за преговор, обобщение и затвърждаване на знания, а не за преподаване на ново учебно съдържание. Учителите всеки ден изготвят доклад за броя часове по предмети, темите и присъствалите ученици в онлайн обучението. По данни от директорите на училищата в обучението не са включени 73 ученици, поради липса на устройства. С тях се осъществява комуникация по телефон, като най-многобройната група е от ученици на ОУ „Иван Хаджийски“ /46 ученици без устройства/, които ще получават учебните си материали ежедневно на хартия. По указания от РУО - Ловеч в онлайн обучението не участват учителите по физическо възпитание, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, музика и от целодневната организация на учебния ден. Т.е. към дигитално преподаване са преминали около 180 учители от цялата община.

[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Нови мерки от Министерство на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 18 Март 2020 13:34

Изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020 г.

Със Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се нарежда:

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а)  за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2.  За водачите  на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.“

Служителите на РУ на МВР гр. Троян ще извършват проверки и строг контрол на спазване на тези разпоредби!

Може да се запознаете с пълния текст на заповедта по-долу или на сайта на Министерство на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministrt-na-zdraveopazvaneto-izdade-zapoved-za-lic/

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-130.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-130 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването354 Kb
 
Често задавани въпроси, свързани с COVID-19 Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 18 Март 2020 10:47

Уважаеми съграждани,

В Община Троян непрекъснато постъпват въпроси на граждани, свързани с COVID-19. За Ваше улеснение публикуваме отговорите на най-често задаваните въпроси.

 

Приемат ли се / настаняват ли се пациенти с COVID-19 в троянските болници?

В съответствие с разпореждане на здравните власти на този етап пациенти с положителна проба за COVID-19 от Ловешка област се хоспитализират в Инфекциозното отделение на Ловешката многопрофилна болница, което отговаря на медицинските стандарти за лечение на инфекциозни болести. Хоспитализация в двете троянски болници не е разрешена, с цел опазване здравето на настанените там пациенти с други заболявания и на персонала. Фтизиатричното отделение на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ е определено като резервно и ще приема пациенти, ако бъде запълнен капацитетът и изчерпани възможностите на Многопрофилната болница в Ловеч.

[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 17:25

Отменена със Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г.

Със Заповед РД-01-131 / 17.03.2020 г. Министърът на здравеопазването нареди: „1. Допълвам част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., като създавам т. 9:

9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“.

Заповедта може да изтеглите от линка по-долу:

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-131.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г.59 Kb
 
Съобщение за заседание на Общински съвет-Троян на 26.03.2020 г. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 17:09

Уважаеми троянци,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, решение на Временния оперативен щаб в гр. Троян и решение на заседание на Председателски съвет на Общински съвет-Троян, Ви информираме, че на 26.03.2020 г. Общински съвет-Троян ще проведе заседание, на което няма да се допускат външни лица.

Заседанието ще бъде заснето и каквато е практиката до момента – качено на страницата на Общински съвет-Троян: https://obs.troyan.bg/, секция „Видеозаписи“.

Благодарим за разбирането!

инж. Петко Пенков
Председател на ОбС-Троян

 
Информация от РЗОК-Ловеч Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 16:55

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хроничноболни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти:

 1. За протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение за срок от един месец. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани.
 2. Могат да се отпускат лекарствени продукти в аптеките, без издаване на рецепта от общопрактикуващ лекар/специалист.
 3. Отпускането се извършва в аптеката, където е извършено последното отпускане срещу предоставяне на рецептурна книжка.

При издаване на нова рецептурна книжка или вписване на нова диагноза: аптеката отпуска лекарствените продукти без да е необходимо книжката да се заверява в РЗОК.

[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Първи случай на COVID-19 на наш съгражданин Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 12:01

На извънреден брифинг на Временния оперативен щаб в Троян (17.03.2020 г.) стана ясно, че има установен случай на заболял с COVID-19. Мъжът е настанен в Инфекциозно отделение в гр. Ловеч, установени са контактните му хора. Мъжът не е напускал страната, но е работил извън територията на общината. Институциите работят заедно за контрол и спазване на всички разпоредби на щаба.

Кметът Михайлова апелира всички магазини, различни от хранителни, аптеки и дрогерии да преустановят работа, въпреки че няма такава разпоредба на министъра на здравеопазването. „Троянци, в трудни периоди ние винаги сме се обединявали около общите цели. Целта сега е една - в максимална степен да запазим здравето на нашите съграждани. И мисля, че тази цел е по-важна от всичко останало. Днес отговорността на всеки един троянец, предприемач, учител и лекар се измерва по делата. Аз вярвам, че троянци ще осъзнаят важността на случващото се, както винаги ще проявят отговорност към себе си, към други и ще съумеем в една максимално възможна степен да ограничим заболяването на територията на общината”, каза още кметът Михайлова.

Молим да се запознаете и с допълнителните мерки, приети от Временния оперативен щаб в Троян:

1) Настойчиво се препоръчва на магазините за нехранителни стоки да затворят, като израз на отговорност пред техните клиенти;

2) Разтревожени от това, че много шофьори, включително и завърнали се от чужбина, не спазват наложената им карантина, Кметът и Председателят на Общинския съвет започват разговори със собствениците на превозвачески фирми за предприемане на решителни действия за дисциплиниране на карантинираните шофьори;

3) От днес се променят разписанията на автотранспортните фирми за обществен превоз в Община Троян;

4) Напомняне за забраната да не се продават стоки, които не са фабрично пакетирани, от баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни;

5) Възрастните хора да си останат по домовете! Общината е осигурила възможност те да получават топла храна и продукти вкъщи;

6) Отново призоваваме:

 • Спазвайте указанията на Националния и на Общинския щаб за борба с COVID-19!
 • Бъдете отговорни и дисциплинирани!

При необходимост от съдействие, може да звъните на телефон: 0670/68050!


 
Първи случай на коронавирус в Троян. Видеозапис на брифинга на Временния оперативен щаб. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 10:29

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

страница 8 от 10