Навигация

www.troyan.bg

Коронавирус Covid-19

Телефони за въпроси и отговори към РЗИ гр. Ловеч относно Коронавирус COVID-19

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч,

телефон за контакт в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

http://www.rzi-lovech.bg/

Информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.Съобщение за заседание на Общински съвет-Троян на 26.03.2020 г. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 17:09

Уважаеми троянци,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, решение на Временния оперативен щаб в гр. Троян и решение на заседание на Председателски съвет на Общински съвет-Троян, Ви информираме, че на 26.03.2020 г. Общински съвет-Троян ще проведе заседание, на което няма да се допускат външни лица.

Заседанието ще бъде заснето и каквато е практиката до момента – качено на страницата на Общински съвет-Троян: https://obs.troyan.bg/, секция „Видеозаписи“.

Благодарим за разбирането!

инж. Петко Пенков
Председател на ОбС-Троян

 
Информация от РЗОК-Ловеч Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 16:55

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Във връзка с въведеното в България извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети, при обслужване на хроничноболни пациенти за издаване на рецепти за лекарствени продукти по протокол и рецептурна книжка, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствени продукти:

  1. За протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъде направено служебно продължение за срок от един месец. Хартиените протоколи няма да бъдат презаверявани.
  2. Могат да се отпускат лекарствени продукти в аптеките, без издаване на рецепта от общопрактикуващ лекар/специалист.
  3. Отпускането се извършва в аптеката, където е извършено последното отпускане срещу предоставяне на рецептурна книжка.

При издаване на нова рецептурна книжка или вписване на нова диагноза: аптеката отпуска лекарствените продукти без да е необходимо книжката да се заверява в РЗОК.

[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Първи случай на COVID-19 на наш съгражданин Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 12:01

На извънреден брифинг на Временния оперативен щаб в Троян (17.03.2020 г.) стана ясно, че има установен случай на заболял с COVID-19. Мъжът е настанен в Инфекциозно отделение в гр. Ловеч, установени са контактните му хора. Мъжът не е напускал страната, но е работил извън територията на общината. Институциите работят заедно за контрол и спазване на всички разпоредби на щаба.

Кметът Михайлова апелира всички магазини, различни от хранителни, аптеки и дрогерии да преустановят работа, въпреки че няма такава разпоредба на министъра на здравеопазването. „Троянци, в трудни периоди ние винаги сме се обединявали около общите цели. Целта сега е една - в максимална степен да запазим здравето на нашите съграждани. И мисля, че тази цел е по-важна от всичко останало. Днес отговорността на всеки един троянец, предприемач, учител и лекар се измерва по делата. Аз вярвам, че троянци ще осъзнаят важността на случващото се, както винаги ще проявят отговорност към себе си, към други и ще съумеем в една максимално възможна степен да ограничим заболяването на територията на общината”, каза още кметът Михайлова.

Молим да се запознаете и с допълнителните мерки, приети от Временния оперативен щаб в Троян:

1) Настойчиво се препоръчва на магазините за нехранителни стоки да затворят, като израз на отговорност пред техните клиенти;

2) Разтревожени от това, че много шофьори, включително и завърнали се от чужбина, не спазват наложената им карантина, Кметът и Председателят на Общинския съвет започват разговори със собствениците на превозвачески фирми за предприемане на решителни действия за дисциплиниране на карантинираните шофьори;

3) От днес се променят разписанията на автотранспортните фирми за обществен превоз в Община Троян;

4) Напомняне за забраната да не се продават стоки, които не са фабрично пакетирани, от баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни;

5) Възрастните хора да си останат по домовете! Общината е осигурила възможност те да получават топла храна и продукти вкъщи;

6) Отново призоваваме:

  • Спазвайте указанията на Националния и на Общинския щаб за борба с COVID-19!
  • Бъдете отговорни и дисциплинирани!

При необходимост от съдействие, може да звъните на телефон: 0670/68050!


 
Първи случай на коронавирус в Троян. Видеозапис на брифинга на Временния оперативен щаб. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 10:29

 
Заповед № 397 от 17.03.2020 г. на кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 09:53

 

ЗАПОВЕД

№ 397

Троян, 17.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал.1, т.3 от Закон за защита при бедствия и приети мерки на заседанието от 15.03.2020 г. на Временен оперативен щаб на Община Троян, с цел ограничаване разпространението на коронавирус COVID-19, назначен със Заповед №319 от 02.03.2020 г. на Кмета на Община Троян

НАРЕЖДАМ

 

1. Всички предприятия на територията на община Троян да изготвят правила за придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след приключване на работния ден.

2. Да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, особено на гражданите от други населени места и държави.

3. Да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и здравето на близките им.

4.  Във фирмите в които е възможно, да се приложи системата хоум офис (работа от вкъщи).

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян, както и да се изпрати по електронен път до предприятията на територията на община Троян.

Да се връчи на началника на РУ – Троян за информация.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Заместник-кмет на Община Троян.

 

Донка Михайлова
Кмет на Община Троян


 
Заповед № 395 от 16.03.2020 г. на кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Понеделник, 16 Март 2020 17:13

ЗАПОВЕД

№ 395

гр. Троян, 16.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

ЗАБРАНЯВАМ

1. Поставяне и работа на разположените автомати за напитки и храни върху терени Общинска собственост, до второ нареждане.

2. Използването на терени Общинска собственост за продажба от ръчни колички, излагане на стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за хранене и развлечения, и пред магазини, до второ нареждане.

3. Продажбата от баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни, които не са фабрично пакетирани, до второ нареждане.

Препоръчва се на управителите на фирми, извършващи продажба на хранителни стоки, включително плодове и зеленчуци, на територията на Община Троян, да ограничат контакта на стоките с потребителите.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Троян.

Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение.

Да се връчи на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/

Кмет на Община Троян


 
Мерки на Временния оперативен щаб в гр. Троян (15.03.2020 г.) Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 15 Март 2020 13:54

На свое заседание, проведено на 15.03.2020 г., Временният оперативен щаб в Троян прие мерки, съобразени с указанията от Националния оперативен щаб и Правителството на Република България. Мерките включват дейности, свързани с превенция, с цел опазване здравето на жителите на общината и до колкото е възможно в условия на извънредна ситуация, нормално функциониране на живота в нея.

1. По отношение на въведените ограничения от Националния оперативен щаб и Правителството на Република България:

  • Ще бъде организиран строг контрол за спазване на заповедите на Националния оперативен щаб и на Правителството от РУ на МВР и Община Троян. За случай на нарушение на заповедите молим гражданите да подават сигнали на тел. 0670 68050, който работи денонощно.
  • Ще бъде издадена заповед за всички работещи предприятия да изготвят правила за придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след приключване на работния ден. Да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, особено на граждани от други населени места и държави. Да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и здравето на близките им.
  • Оперативният щаб препоръчва, там където е възможно да се приложи системата „хоум офис“ (работа от дома).
[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Министър-председателят отговаря на най-често задаваните въпроси във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Събота, 14 Март 2020 16:13

Във връзка с многобройните въпроси, възникнали след публикуването на актуализираната заповед на министъра на здравеопазването и въпроси, които касаят широк кръг хора от нашата община - хотелиери, ресторантьори и други, публикуваме брифинг на Министър-председателя, който отговаря на най-често задаваните въпроси.

Източник: Novini.bg

 
Министър Ананиев актуализира своята заповед. Хотелите и магазините могат да работят Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Събота, 14 Март 2020 11:16

Късно вечерта на 13.03. министър Ананиев актуализира заповедта, с която се въвеждаше особено строг ред при работата на търговски обекти. Каква е разликата? При старата заповед: „Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;“ В новата заповед се казва „Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.“ Важно е да се обърне внимание и на точка 5, която гласи: „5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).“

На 14 март кметът на Община Троян Донка Михайлова свика заседание на оперативния щаб, като бе създадена организация за посещение на място на търговски и туристически обекти на територията на общината.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf)ИзтеглиАКТУАЛИЗИРАНАТА Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра ма здравеопазването107 Kb
 
Здравният министър актуализира своята заповед за въвеждането на противоепидемични мерки в страната Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Събота, 14 Март 2020 08:01

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

8. Отменят се т. I, т. 5-11 и т. II от Заповед № РД-01-122 от 11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките могат да бъде променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта на министър Ананиев може да намерите в прикачените файлове.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-124-vuvejdane-protiepidemichni-merki.pdf)ИзтеглиАКТУАЛИЗИРАНАТА Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра ма здравеопазването107 Kb
 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »

страница 4 от 6