Навигация

www.troyan.bg

Коронавирус Covid-19

Телефони за въпроси и отговори към РЗИ гр. Ловеч относно Коронавирус COVID-19

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч,

телефон за контакт в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

http://www.rzi-lovech.bg/

Информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.Важно! Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г. Министерство на здравеопазването - за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 20 Март 2020 11:31

Със Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г. Министерство на здравеопазването изменя и допълва Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г.

За повече информация изтеглете прикачения файл!

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (RD-01-140-ot-19-03-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-140 от 19.03.2020 г. 1522 Kb
 
Информация за набиране на доброволци сред бившите служители на МВР, МО и Пожарна безопасност и защита на населението Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 19 Март 2020 16:09

Във връзка с постоянната потребност от упражняване на ефективен контрол върху заповедите на Националния и Общински временни щабове за ограничаване на разпространението на коронавирус и последователните усилия на общинското ръководство за опазване на здравето на жителите, Община Троян набира доброволци сред бившите служители на МВР, МО и Пожарна безопасност и защита на населението.

Моля, желаещите да заявят това на тел. 0670/ 6-80-50 – дежурен по Община.

Вашата помощ, знания и опит в трудни ситуации са ни нужни!

 
Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 19 Март 2020 14:20

Със Заповед № РД-01-139 / 19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се изменя Заповед РД-01-124 / 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г., като се създава нова точка 1а, с която:

„Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.“  Отменя се т. 9.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-139_izm_rd-01-124_dop_rd-01-131-1.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването37 Kb
 
Заповед № 406 от 18.03.2020 г. на кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 19 Март 2020 13:24

 

ЗАПОВЕД

№ 406

гр. Троян, 18.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД- 01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ

I. Превозвачите на обществен транспорт на пътници, които имат сключен договор с Община Троян да редуцират транспортните връзки за изпълнение както следва:

1. За вътрешноградските линии, започват изпълнение съгласно празнично разписание - 11 курса дневно, до второ нареждане.

2. За междуселищните линии:

  • Троян - Черни Осъм МР /06-02/, /06-03/, /06-09/, /06-11/ и /06-13/;
  • Троян - Шипково МР /04-01/, /04-02/ и /04-06/;
  • Троян - Чифлик МР /07-01/ и /07-04/;
  • Троян - Калейца МР /10-01/ и /10-09/;
  • Троян - Белиш МР /08-01/ и /08-02/;
  • Троян - Г. Желязна МР /02-01/ и /02-07/;
  • Плевен - Троян МР /11101/;
  • Ловеч - Троян МР /6101 / и /6106/, до второ нареждане.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуването ѝ на интернет страницата на Община Троян.

Да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица, както и на автогара - гр. Троян за сведение и изпълнение.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /П/
Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-406-ot-18-03-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № 406 от 18.03.2020 г. на кмета на Община Троян224 Kb
 
Кметът на Община Троян проведе разговор и инструктаж с всеки един от кметовете и кметските наместници на населените места в община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 19 Март 2020 13:16

Кметът на Община Троян проведе разговор и инструктаж с всеки един от кметовете и кметските наместници на населените места в община Троян. Общо беше разбирането, че дисциплиниращите мерки за ограничаване на социалните контакти в общината дават резултати. Кметовете и кварталните отговорници на полицията следят за спазване на наложените ограничения на гражданите под карантина. Вече не се забелязват груби нарушения от тяхна страна.

Магазините работят при спазване на указаните санитарни изисквания. Прибрани са стоките от откритите търговски площи.

Констатирано бе, че се нарушава заповедта на кмета за преустановяване дейността на кафе-автоматите в селата Бели Осъм, Борима и Черни Осъм. Още повече, че в Бели Осъм и Борима кафе-автоматите са поставени без нужното разрешение на Общината.

Кметът на Общината и кметовете на по-малките населени места са в постоянен контакт помежду си. Молим гражданите при констатирани нарушения да подават сигнали на кметовете и кметските наместници или на телефоните: 0670 68050 (денонощна линия при Община Троян) или 0670 62218 (пряк телефон на РУ на МВР Троян).

 
За дистанционното обучение в Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 18 Март 2020 17:42

Всички училища в община Троян преминаха успешно от понеделник (16 март) към дистанционно обучение, предвид ситуацията на пандемия и въведеното извънредно положение, с цел опазване здравето и осигуряване достъпа до образование на учениците. Часовете се провеждат по график с различно времетраене за ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап. Графиците са достъпни от страницата на Регионално управление на образованието /РУО/ гр. Ловеч и от сайтовете на всяко учебно заведение. Избраните технологии от всяко училище и от всеки един преподавател са разнообразни: Shkolo.bg, затворени групи и лични съобщения във Facebook, онлайн срещи в Zoom, /платформа за виртуална класна стая/, Уча се, Google Classroom, Академико, Електронни учебници, БНТ-2, електронните пощи. Използват се редица учебни електронни ресурси за упражнения, задачи за самоподготовка, тестове, диктовки и видеоматериали. Темите и задачите са свързани с вече изучаван в училище материал и служат за преговор, обобщение и затвърждаване на знания, а не за преподаване на ново учебно съдържание. Учителите всеки ден изготвят доклад за броя часове по предмети, темите и присъствалите ученици в онлайн обучението. По данни от директорите на училищата в обучението не са включени 73 ученици, поради липса на устройства. С тях се осъществява комуникация по телефон, като най-многобройната група е от ученици на ОУ „Иван Хаджийски“ /46 ученици без устройства/, които ще получават учебните си материали ежедневно на хартия. По указания от РУО - Ловеч в онлайн обучението не участват учителите по физическо възпитание, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, музика и от целодневната организация на учебния ден. Т.е. към дигитално преподаване са преминали около 180 учители от цялата община.

[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Нови мерки от Министерство на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 18 Март 2020 13:34

Изменена и допълнена със Заповед № РД-01-140 от 19.03.2020 г.

Със Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването се нарежда:

1. Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република, Ислямска република Иран, Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви, Федерална демократична република Непал, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Кралство Испания, Италия, Република Корея, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с изключенията, посочени в т. 1.1 и т. 1.2.

1.1. За българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

а)  за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;

б) за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. 1, се прилага мярката по т. 1 с всички последици от нея.

1.2.  За водачите  на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. 1 и/или влизат на територията на страната от държава по т. 1, се прилага следната мярка – влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.“

Служителите на РУ на МВР гр. Троян ще извършват проверки и строг контрол на спазване на тези разпоредби!

Може да се запознаете с пълния текст на заповедта по-долу или на сайта на Министерство на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministrt-na-zdraveopazvaneto-izdade-zapoved-za-lic/

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-130.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-130 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването354 Kb
 
Често задавани въпроси, свързани с COVID-19 Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Сряда, 18 Март 2020 10:47

Уважаеми съграждани,

В Община Троян непрекъснато постъпват въпроси на граждани, свързани с COVID-19. За Ваше улеснение публикуваме отговорите на най-често задаваните въпроси.

 

Приемат ли се / настаняват ли се пациенти с COVID-19 в троянските болници?

В съответствие с разпореждане на здравните власти на този етап пациенти с положителна проба за COVID-19 от Ловешка област се хоспитализират в Инфекциозното отделение на Ловешката многопрофилна болница, което отговаря на медицинските стандарти за лечение на инфекциозни болести. Хоспитализация в двете троянски болници не е разрешена, с цел опазване здравето на настанените там пациенти с други заболявания и на персонала. Фтизиатричното отделение на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян“ е определено като резервно и ще приема пациенти, ако бъде запълнен капацитетът и изчерпани възможностите на Многопрофилната болница в Ловеч.

[ ПРОДЪЛЖАВА... ]
 
Допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 17:25

Отменена със Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г.

Със Заповед РД-01-131 / 17.03.2020 г. Министърът на здравеопазването нареди: „1. Допълвам част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., като създавам т. 9:

9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“.

Заповедта може да изтеглите от линка по-долу:

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-131.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г.59 Kb
 
Съобщение за заседание на Общински съвет-Троян на 26.03.2020 г. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Вторник, 17 Март 2020 17:09

Уважаеми троянци,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, решение на Временния оперативен щаб в гр. Троян и решение на заседание на Председателски съвет на Общински съвет-Троян, Ви информираме, че на 26.03.2020 г. Общински съвет-Троян ще проведе заседание, на което няма да се допускат външни лица.

Заседанието ще бъде заснето и каквато е практиката до момента – качено на страницата на Общински съвет-Троян: https://obs.troyan.bg/, секция „Видеозаписи“.

Благодарим за разбирането!

инж. Петко Пенков
Председател на ОбС-Троян

 
« НачалоПредишна12345СледващаКрай »

страница 3 от 5