Навигация

www.troyan.bg

Коронавирус Covid-19

Телефони за въпроси и отговори към РЗИ гр. Ловеч относно Коронавирус COVID-19

Регионална здравна инспекция гр. Ловеч,

телефон за контакт в работни дни 068/69-94-36 д-р С. Иванова; 068/69-94-28 д-р Д. Дочева.

http://www.rzi-lovech.bg/

Информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването

Граждани и организации могат да задават своите въпроси относно COVID-19 денонощно на телефонен номер 02 807 87 57.

Причина да бъде открита информационната телефонна линия на Министерството на здравеопазването са зачестилите запитвания на граждани и организации относно новия коронавирус: симптоми, диагностика, превенция, работа със стоки, пристигащи от засегнатите региони, пътувания от и за държави, в които има регистрирани случаи на COVID-19.

Информация за COVID-19 можете да намерите и тук, в рубриките „За граждани“ и „За медицински специалисти“.Заповед № 605 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 15 Май 2020 15:19

Заповед № 605 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно допускане на гражданите в сградите на Общинска администрация - Троян, сградите на кметствата и кметските наместничества

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-605-15-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № 605 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно допускане на гражданите в сградите на Общинска администрация - Троян, сградите на кметствата и кметските наместничества287 Kb
 
Заповед № 604 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 15 Май 2020 15:16

Заповед № 604 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно превантивни здравни мерки на служителите на Община Троян, второстепенните изпълнители, служители и работници на общински предприятия и търговски дружества с общинско участие, ЦОП, ДСП, КСУ, Дом за стари хора и други.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-604-15-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № 604 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно превантивни здравни мерки на служителите на Община Троян и други323 Kb
 
Заповед № 601 от 14.05.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 14 Май 2020 15:06

Заповед № 601 от 14.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно детските градини и детската ясла на територията на Община Троян.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-601-14-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № 601 от 14.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно детските градини и детската ясла на територията на Община Троян85 Kb
 
Обявена е извънредна епидемична обстановка в страната от 14 май до 14 юни 2020 г. Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Четвъртък, 14 Май 2020 08:06

На 13 май 2020 г. стана ясно, че е прието решение за обявяване на извънредна епидемична обстановка от 14 май до 14 юни след извънредно правителствено заседание чрез видеоконферентна връзка между министър-председателя Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев даде брифинг в сградата на Министерски съвет след проведеното извънредно правителствено заседание.

Пакетът от всички заповеди, които влизат в сила от 14.05.2020 г., може да изтеглите и прочетете по-долу или на сайта на Министерство на здравеопазването.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (rd-01-262.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министър на здравеопазването.145 Kb
Изтегляне на файла (rd-01-263.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министър на здравеопазването.115 Kb
Изтегляне на файла (rd-01-264.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-264/14.05.2020 г. на Министър на здравеопазването.284 Kb
Изтегляне на файла (rd-01-265.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-265/14.05.2020 г. на Министър на здравеопазването.170 Kb
 
Заповед № 574 / 08.05.2020 г. относно изменяне на Заповед № 395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 08 Май 2020 14:54

 

З А П О В Е Д

№ 574

гр.Троян, 08.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на т. 5 от Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:


Изменям Заповед № 395 от 16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян, както следва:

  1. Отменям точка 3 от Заповед № 395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян. Същата да се връчи на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Зам. - кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на Община Троян

 
Заповед № 571 / 05.05.2020 г. относно изменяне и допълване на точка 2 от Заповед № 395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 08 Май 2020 08:42

 

З А П О В Е Д

№ 571

гр.Троян, 05.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г. и Заповед № РД-01-250 от 05.05.2020 г.  на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:


Изменям и допълвам точка 2 от Заповед № 395/16.03.2020 г. на Кмета на Община Троян, както следва:

Считано от 06.05.2020 г. се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

-          Разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 м. между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

-          Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;

-          Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

-          Да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението;

-          Препоръчително е носенето на ръкавици;

-          Да се премахнат изградените временни ограждения от пластамаса, винил или друг затварящ пространството материал, с оглед осигуряване на свободната циркулация на въздух.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Община Троян. Същата да се връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за сведение и изпълнение, и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Заместник - кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА /п/

Кмет на Община Троян

 
Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19 у нас Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Неделя, 03 Май 2020 15:46

Днес, 3 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Със заповедта на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) се възлага, съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г., да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.

Друга точка от заповедта урежда провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства; висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите; учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в т. ч.: носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.

Заповедта на здравния министър допуска и упражняването на индивидуален спорт на открито, в т. ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др., при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

а) провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

б) осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;

в) обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;

г) тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

д) осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

е) ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

ж) дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);

з) създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);

и) разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

к) недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. влиза в сила от утре, 4 май, с изключение на т. 1 (вж. прикачения файл), която влиза в сила от 06.05.2020 г.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-rd-01-249-03-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-249/03.05.2020 г.96 Kb
 
Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 01 Май 2020 16:13

На 1 май Министерство на здравеопазването публикува Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г., съгласно която се отменя задължителното носене на маски на открити обществени места. В заповедта се посочва „Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“. Със Заповед № РД-01-248/ 01.05.2020 г. отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини и други обособени места с паркова среда извън населените места.

Съгласно новите разпоредби, троянци вече ще може да посещават и парк „Капинчо“ в града, като забранителните табели ще бъдат премахнати.

Заповедите са издадени днес, 1 май, от Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и са следствие от среща, проведена по-рано същия ден, между Министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб.

С целите текстове на заповедите може да се запознаете на сайта на Министерство на здравеопазването и на официалната страница на Община Троян.

Бъдете здрави!

 
Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 01 Май 2020 16:06

Днес, 1 май, след среща между министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб, в рамките на която бяха дискутирани противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места.

В заповедта се посочва „Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата“.

Със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-rd01-247-01-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-247/01.05.2020 г.45 Kb
 
Отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини Печат Е-мейл
Здравеопазване - Коронавирус Covid-19
Петък, 01 Май 2020 15:58

Със своя заповед, издадена днес, 1 май, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев възлага на кметовете на общини и на областните управители да създадат необходимата организация за посещения на гражданите във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти.

Заповедта е следствие от среща, проведена по-рано днес, между министър-председателя и членове на правителството с Националния оперативен щаб. В рамките на срещата бяха дискутирани противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

Със Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (zapoved-rd-01-248-01-05-2020.pdf)ИзтеглиЗаповед № РД-01-248/01.05.2020 г.42 Kb
 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

страница 2 от 10