Начало Обществени съвети Кметски съвети

Навигация

www.troyan.bg

Кметски съвети

КМЕТСКИ СЪВЕТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН


На територията на всяко кметство и кметско наместничество на територията на Община Троян са изградени кметски съвети. Те  функционират на доброволен принцип.

Кметските съвети са институции на общността, които се изграждат по инициатива на жителите на кметствата на територията на Община Троян и осъществяват своята дейност на доброволен принцип.

Те не са политически структури и не се занимават с политическа дейност. Изграждат се на територията на съответното кметство от Община Троян и  имат свой специфичен облик и сформирана жизнена среда.

 

С учредяването на кметските съвети се цели:

 • да се стимулира инициативата на жителите при решаване на проблемите на кметствата на територията на Община Троян;
 • да се изгради действено партньорство между кметските съвети и общинска администрация ;
 • да се повиши ролята на жителите на населеното място за осъществяване на обществен контрол при разпореждането с обекти, общинска собственост, съгласно действащото законодателство.

 

Кметските съветници се избират чрез гласуване на жителите на кметството.

Кметският съвет:

 1. проучва мнението на жителите на кметството за решаване на дългосрочни въпроси, свързани с определяне приоритетите и перспективите за развитие на района и проблеми относно – извършване на ремонти и реконструкции в инфраструктурата, подобряване на транспортното обслужване, сметосъбирането и други;
 2. на основа на мнението на жителите на кметството се изготвя ежегодна програма до 31 октомври, която се внася при Кмета на общината   за решаване на конкретните проблеми с обществена значимост за развитието на населеното място;
 3. участва в изготвянето на проекти за кандидатстване по програми за привличане на финансови средства за решаване на проблеми по благоустройството, околната среда, инфраструктурата и други и ги предлага на кмета на общината за подкрепа;
 4. осъществява взаимодействие с представители на граждански структури и неправителствени организации;
 5. организира жителите за облагородяване, хигиенизиране и поддържане на съответното село;
 6. до края на месец март свиква кметско събрание, на което присъства и Кметът на общината за отчитане на дейността си през предходната година;
 7. съдейства за опазване на обществения ред в кметството съгласно действащото законодателство, в партньорство с РПУ;
 8. приема становище по предложения за  разпореждане с общинско имущество в кметсвото, които се внасят при Кмета на общината.

 

Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията
1 Кметски съвет - Белиш
2 Кметски съвет - Черни Осъм
3 Кметски съвет - Орешак
4 Кметски съвет - Ломец
5 Кметски съвет - Терзийско
6 Кметски съвет - Старо село
7 Кметски съвет - Шипково
8 Кметски съвет - Калейца
9 Кметски съвет - Гумощтник
10 Кметски съвет - Горно Трапе
 
« НачалоПредишна12СледващаКрай »
страница 1 от 2