Начало Кариери СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“ В ОТДЕЛ „УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ“

Навигация

www.troyan.bg

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“ В ОТДЕЛ „УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ“ Печат Е-мейл
Сряда, 05 Юни 2019 13:43

С П И С Ъ К

НА

ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СТАРШИ  ЕКСПЕРТ „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“  В ОТДЕЛ „УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ“, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № 531/16.05.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРОЯН

В  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр.Т Р О Я Н


На 05.06.2019г. комисия, назначена със Заповед № 607 /04.06.2019г. на Кмета на Община Троян се събра в пълен състав и след преглед на всички представени от кандидатите документи във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжността Старши експерт „Гражданско състояние“ в отдел „Услуги на гражданите“ – реши:

1. До конкурс се допускат следните кандидати:


1. Поля Сашкова Петрова

2. Ивелина Петкова Цанова

3. Светлина Дончева Дончева

4. Галя Василева Енчева

 

Конкурсът за длъжността Старши експерт „Гражданско състояние“ в отдел „Услуги на гражданите“ ще се проведе на 19.06.2019 година  от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация-гр.Троян.