Начало Документация - категории Екология Отпадъци Фирми, събиращи масово разпространени отпадъци в Община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Фирми, събиращи масово разпространени отпадъци в Община Троян

Съществуват т.нар. „масово разпространени отпадъци” . В тази група попадат: излезлите от употреба автомобили, старите електрически и електронни уреди, акумулатори, батерии, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти. Тези отпадъци или части от тях са опасни за здравето на хората и растителния и животински свят. Затова е необходимо да се продават, предават или сменят само във фирми, притежавщи разрешителен докуминт от компетентните институции – Регионалната инспекция по околната среда и водите или Министерството на околната среда и водите.

Информация за регистрираните фирми на територията на община Троян за събиране на различните видове опасни отпадъци и уреди и оборудвание с опасни части, може да намерите в приложения файл.
Данни

Размер 44.5 KB
Тегления 2471
Създаден 23-07-2010 15:12:54
Променено на 12-02-2018 17:57:48

Изтегляне