Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Общински гори
Брой подкатегории: 3
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Общински гори Файлове: 6
Подкатегории:
2017 Подкатегории: 13 Файлове: 43
2018 Подкатегории: 15 Файлове: 84
2019 Подкатегории: 16 Файлове: 79
Файла:
Заповед № РД-07-49/05.04.2019 г. на Областен управител на област Ловеч относно определяне на пожароопасен сезон в горските територии на област Ловеч

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 15-04-2019 17:17:40 Размер 111.96 KB Изтегляне 141

Заповед № 257 от 11.03.2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно: Предотвратяване възникването на пожари в земеделските земи и горския фонд от запалени стърнища, сухи треви, крайпътни ивици и храсти.

Дата 14-03-2019 19:25:48 Размер 241.36 KB Изтегляне 177

Заповед № I-3-178 от 22.02.2018 г. на Директора на РДГ-Ловеч

Изтегляне 
Изтегляне

Относно утвърждаване на горскостопански план за общинските горски територии, собственост на община Троян

Дата 26-02-2018 19:11:53 Размер 43.18 KB Изтегляне 596

Горскостопански план на Община Троян - обяснителна записка

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 03-11-2017 18:53:04 Размер 2.42 MB Изтегляне 753

Заповед № РД-07-41/01.03.2017г. на Областен управител

Изтегляне 
Изтегляне

Заповед № РД-07-41/01.03.2017г. на Областен управител на област Ловеч относно определяне на пожароопасния сезон в горските територии на област Ловеч.

Дата 10-03-2017 10:25:27 Размер 126.86 KB Изтегляне 716

Годишен план за ползване на дървесина на Община Троян за 2017г. за територията на СЗДП ТП ДГС-Троян и СЗДП ТП ДГС-Борима

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-11-2016 15:52:14 Размер 512.93 KB Изтегляне 899