Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: 1901
1901 Файлове: 4
Файла:
Протокол №1901 / 12.02.2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Протокол от заседание на комисията за проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1901

Дата 13-02-2019 14:18:00 Размер 610.5 KB Изтегляне 195

Заповед №46 / 16.01.2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от обект №1901 в село Калейца и село Голяма Желязна

Дата 17-01-2019 15:00:03 Размер 1.08 MB Изтегляне 282

Заповед №150 от 13.02.2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно определяне на спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект № 1901

Дата 14-02-2019 19:07:10 Размер 33.84 KB Изтегляне 196

Договор 1901

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 08-03-2019 14:23:21 Размер 899.07 KB Изтегляне 219