Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Отпадъци
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Отпадъци Файлове: 8
Файла:
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2018 18:19:17 Размер 235.86 KB Изтегляне 31

Заповед № 1377 / 30.10.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно честота на събиране на битови отпадъци през 2018 г.

Дата 31-10-2017 18:30:20 Размер 321.36 KB Изтегляне 4

Протокол от проведено осмо Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 19.01.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2017 10:27:21 Размер 289.36 KB Изтегляне 365

Заповед № 1315 / 27.10.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждането им в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Дата 30-10-2016 11:37:30 Размер 305.55 KB Изтегляне 395

Протокол от проведено шесто Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 18.01.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2016 16:55:39 Размер 418.5 KB Изтегляне 580

Заповед № 1064 / 29.10.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-11-2014 10:28:46 Размер 353.36 KB Изтегляне 810

Заповед № 1027 / 29.10.2013

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 05-11-2013 21:13:11 Размер 1.81 MB Изтегляне 930

Фирми, събиращи масово разпространени отпадъци в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Съществуват т.нар. „масово разпространени отпадъци” . В тази група попадат: излезлите от употреба автомобили, старите електрически и електронни уреди, акумулатори, батерии, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти. Тези отпадъци или части от тях са опасни за здравето на хората и растителния и животински свят. Затова е необходимо да се продават, предават или сменят само във фирми, притежавщи разрешителен докуминт от компетентните институции – Регионалната инспекция по околната среда и водите или Министерството на околната среда и водите.

Информация за регистрираните фирми на територията на община Троян за събиране на различните видове опасни отпадъци и уреди и оборудвание с опасни части, може да намерите в приложения файл.

Дата 23-07-2010 15:12:54 Размер 44.5 KB Изтегляне 1725