Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Отпадъци
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Възходящо]
Отпадъци Файлове: 14
Файла:
Фирми, събиращи масово разпространени отпадъци в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Съществуват т.нар. „масово разпространени отпадъци” . В тази група попадат: излезлите от употреба автомобили, старите електрически и електронни уреди, акумулатори, батерии, отработени масла, отпадъчни нефтопродукти. Тези отпадъци или части от тях са опасни за здравето на хората и растителния и животински свят. Затова е необходимо да се продават, предават или сменят само във фирми, притежавщи разрешителен докуминт от компетентните институции – Регионалната инспекция по околната среда и водите или Министерството на околната среда и водите.

Информация за регистрираните фирми на територията на община Троян за събиране на различните видове опасни отпадъци и уреди и оборудвание с опасни части, може да намерите в приложения файл.

Дата 23-07-2010 15:12:54 Размер 44.5 KB Изтегляне 2506

Заповед № 1027 / 29.10.2013

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 05-11-2013 21:13:11 Размер 1.81 MB Изтегляне 1701

Заповед № 1064 / 29.10.2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 07-11-2014 10:28:46 Размер 353.36 KB Изтегляне 1588

Протокол от проведено шесто Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 18.01.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2016 16:55:39 Размер 418.5 KB Изтегляне 1315

Заповед № 1315 / 27.10.2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно събиране и извозване на битови отпадъци, обезвреждането им в депа и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Дата 30-10-2016 11:37:30 Размер 305.55 KB Изтегляне 1160

Протокол от проведено осмо Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" - 19.01.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2017 10:27:21 Размер 289.36 KB Изтегляне 1129

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 01-02-2018 18:19:17 Размер 235.86 KB Изтегляне 799

Протокол от проведено единадесето общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" на 06.02.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 27-02-2018 16:42:26 Размер 1.49 MB Изтегляне 776

Заповед № 1377 / 30.10.2017 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно честота на събиране на битови отпадъци през 2018 г.

Дата 31-10-2017 18:30:20 Размер 321.36 KB Изтегляне 668

Протокол от проведено дванадесето общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян" на 18.01.2019 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 28-01-2019 19:07:40 Размер 354.49 KB Изтегляне 500

Заповед № 1221 / 30.10.2018 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Относно честота на събиране на битови отпадъци през 2019 г.

Дата 20-10-2018 16:20:47 Размер 305.36 KB Изтегляне 459

Уведомление във връзка с чл.63, ал.2 от ЗМДТ

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 27-09-2019 13:51:00 Размер 316.41 KB Изтегляне 281

Протокол от проведено 14-то общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-05-2020 12:39:56 Размер 494.42 KB Изтегляне 175

Заповед № 1404 от 28.10.2020 г. относно честота на събиране на битови отпадъци през 2020 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 30-10-2020 14:29:57 Размер 380.58 KB Изтегляне 62