Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Детайли за файл
Заповед 1496 / 29.11.2019 г.

Относно заплащането на суми за ползване на имоти с НТП "За селскостопански, горски, ведомствен път" (полски пътища) от Общинския поземлен фонд
Данни

Размер 2.13 MB
Тегления 385
Създаден 05-12-2019 11:16:19
Променено на

Изтегляне