Навигация

www.troyan.bg

Правила за финансиране на събития и дейности от културния календар на Община Троян Печат Е-мейл
Новини - Предстоящо
Четвъртък, 21 Ноември 2019 13:32

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ ОТ КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ТРОЯН

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

 1. Календарът на културните събития на Община Троян подкрепя и реализира събития с местно, национално и международно значение, както и културни прояви, годишнини, юбилеи и празници на институции, творци и събития.
 2. Правилата определят целите и условията за финансиране на събития и дейности в Културен календар на Община Троян.

 

II. ЦЕЛИ:

 1. Насърчаване устойчивостта на културните събития.
 2. Подпомагане и подкрепа на събития, свързани с местния и националния културен календар.
 3. Подпомага съхраняването на нематериалното културно наследство. Създава условия за развитието на съвременни иновативни културни събития.
 4. Осъвременяване и разнообразяване на културния живот в Община Троян.
 5. Представителност на културните институции на територията на общината в Културния календар.
 6. Осъществяване на добра координация между институциите при организиране на събития, с цел предотвратяване припокриването на дейности и време / дата, час /.

 

III. ФИНАНСИРАНЕ НА СЪБИТИЯ ЗА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ:

 1. Кандидатстването за финансиране на събитие изисква Формуляр за кандидатстване, който включва кратко описание на проектното предложение и бюджет.
 2. Приложение 1 и Приложение 2 - изтеглете най-долу в тази публикация в секция "Прикачени файлове"
 3. Предложения за следващата календарна година се приемате срок до 7 декември на текущата година.
 4. Критериите, на които трябва да отговарят предложенията, са:
 • добра аргументация на съдържателната част:
 • цели и очаквани резултати от реализирането на събитието чрез заложените дейности;
 • добре разработен бюджет: точен, в съответствие с планираните дейности и с пазарните реалности;
 • съфинансиране на заложеното събитие от собствени приходи, дарения и др.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

При неспазване на т. III. 1., Община Троян си запазва правото за промяна на финансирането.

 

 

ОДОБРИЛ:

Донка Михайлова /п/
Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (prilojenie-1.docx)ИзтеглиПриложение № 128 Kb
Изтегляне на файла (prilojenie-2.xlsx)ИзтеглиПриложение № 212 Kb