Навигация

www.troyan.bg

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” Печат Е-мейл
Новини - Актуални
Сряда, 18 Април 2018 14:17

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

На 27.03.2018 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, като продължение на вече приключилата първа процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“. Общият размер на средствата по процедурата е 38 170 000,00 лв., като допустими кандидати за финансиране са 28 града, сред които е и гр. Троян.

Основната цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти.

 

 

Допустими многофамилни жилища за енергийно обновяване са:


  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в строителните граници на града;
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в строителните граници на града.

В настоящата процедура проектните предложения на 28-те общини бенефициенти ще се състезават на конкурентен принцип, по определени в Насоките за кандидатстване показатели, поради което общината е определила изисквания към Заявленията за интерес и финансова помощ, подавани от Сдруженията на собствениците.

 

По-долу, в прикачените е файлове, е представена информация относно изискванията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедурата, сроковете за прием на документи и критериите за допустимост и подбор на сградите.

Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (Акценти по процедурата.docx)ИзтеглиАкценти по процедурата205 Kb
Изтегляне на файла (Указания за изпълнение на проекти за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради_рев.docx)ИзтеглиУказания за изпълнение на проекти за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради133 Kb
Изтегляне на файла (Условия за мин помощи-ос 2.rar)ИзтеглиУсловия за мин помощи146 Kb
Изтегляне на файла (Образци на документи.rar)ИзтеглиОбразци на документи965 Kb
Изтегляне на файла (Допълнителни образци на документи-Сдружение-Община.rar)ИзтеглиДопълнителни образци на документи-Сдружение-Община41 Kb
Изтегляне на файла (Насоки за кандидатстване.pdf)ИзтеглиНасоки за кандидатстване3881 Kb
Изтегляне на файла (18.04.pdf)ИзтеглиПроцедура за извършване на оценка542 Kb